Počet záznamů: 1  

Staročeské biblické prology: argumenta k listům sv. Pavla

 1. 1.
  0473021 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Homolková, Milada - Voleková, Kateřina
  Staročeské biblické prology: argumenta k listům sv. Pavla.
  [The Old Czech Bible Prologues: the Argumenta of the Pauline Epistles.]
  Listy filologické. Roč. 139, 1/2 (2016), s. 91-120. ISSN 0024-4457
  Grant CEP: GA ČR GA15-06405S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Old Czech * Bible * Prologues * The Pauline Epistles
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Nejstarší překlad celé bible do češtiny z poloviny 14. století měl před epištolami sv. Pavla krátké předmluvy se stručným obsahem daného listu, tzv. argumenta. V článku se nejprve analyzují tato argumenta zapsaná ve třech biblích tzv. první redakce a srovnávají se s příslušnými předmluvami, které jsou obsaženy ve dvou souborech prologů z 15. století, tzv. v Prolozích litoměřických a Prolozích kapitulních. Dále se sleduje výskyt a charakter těchto předmluv v biblích druhé redakce a jejich uplatnění v biblích třetí redakce. Dochází se k závěru, že pro soubor prologů byla argumenta nově přeložena a tento text přebíraly bible druhé redakce; v biblích třetí redakce pak dochází k výrazným úpravám textu argument, příp. zde stojí jejich nový překlad. V biblích kompilovaných, resp. stojících mimo hlavní vývojový proud staročeského překladu bible podléhala snáze proměnám mj. i argumenta k epištolám sv. Pavla.

  In the oldest Czech translation of the whole Bible from the mid-14th century, the Pauline Epistles are preceded by short prefaces containing a brief summary of the given letter, the so-called Argumenta. At first, the article analyses the Argumenta included in three Bibles of the so-called first redaction and compares them with the respective prefaces, included in two 15th century collections of the Prologues, the so-called Litoměřice Prologues and St. Vitus Metropolitan Chapter Prologues. The following part of the paper studies the occurrence and character of these prefaces in the Bibles of the second redaction and their employment in the Bibles of the third redaction. The conclusion is arrived at that the Argumenta were newly translated for the collection of Prologues, and this text was taken over by the Bibles of the second redaction; in the Bibles of the third redaction, the text of the Argumenta was substantially modified or replaced by a new translation. In the Bibles compiled beyond the main evolutionary stream of the Old Czech Bible translations, the Argumenta of the Pauline Epistles were subject to more frequent changes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270196

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.