Počet záznamů: 1  

Řídící a monitorovací program pro diagnostiku a měření účinnosti solárních článků.

 1. 1.
  0473018 - FZU-D 2017 RIV CZ cze L4 - Software
  Adámek, Petr - Olejníček, Jiří - Hubička, Zdeněk - Čada, Martin - Kment, Štěpán
  Řídící a monitorovací program pro diagnostiku a měření účinnosti solárních článků.
  [Control and monitoring software for diagnostics and measurement of efficiency of solar cells.]
  Interní kód: Photocellsoft/FZÚ/2014 ; 2015
  Technické parametry: Vyvinutý program umožňuje provádět měření voltampérové charakteristiky fotovoltaických článků a polovodičových přechodů s vysokým rozlišením proudu v závislosti na osvětlení a teplotě.
  Ekonomické parametry: Vyvinutý software automatizuje měření, čímž výrazně zpřesňuje doposud prováděnou diagnostiku (řádově 100x oproti stávajícímu stavu) a významně zkracuje dobu měření.
  Grant CEP: GA MŠk LH12045
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: controlling software * olar cell diagnostics * I-V curve * measuring system
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  V rámci řešení projektu grant LH12045 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsme vyvinuli programové vybavení určené k řízení a kontrole měřicího systému pro diagnostiku fotovoltaických článků a polovodičových vrstev. Vyvinutý software plně automatizuje měření volt-ampérové charakteristiky testovaného článku v závislosti na osvětlení a teplotě, digitalizuje výstupní data a ukládá je do výstupního datového souboru.

  Within the project LH12045 of MSMT, we have developed software dedicated to control measuring system for diagnostics of photovoltaic (PV) cells and semiconductor thin films. Developed software fully automatizes the measurement of I-V characteristic of tested solar cell depending on illumination and temperature, digitalizes output data and store them in selected data file.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270189