Počet záznamů: 1  

Aristotelova reflexe tragického konceptu příčiny

 1. 1.
  0472922 - FLÚ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Boháček, Kryštof
  Aristotelova reflexe tragického konceptu příčiny.
  [Aristotle’s Reflection on the Tragic Concept of Cause.]
  Aithér. Roč. 8, č. 15 (2016), s. 72-83. ISSN 1803-7860
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: causal theory * Aristotle's philosophy of nature * Aristotle's philosophy of science - cause * chance and fate in the tragic thought * Posterior Analytics
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  http://journal.aither.eu/data/hostedit2/userfiles/A15.pdf

  Článek zkoumá možné Aristotelovy inspirace tragickým myšlením v otázce příčin. V první části autor předkládá obecnou exposici teorie příčiny u Aristotela. Druhá část je zaměřena na problematiku příčiny v Analytica Posteriora. Ve třetí části přichází analýza vztahu mezi příčinou a náhodou. Autor zde navazuje na svá starší zkoumání souvislostí mezi přírodou a lidským světem u Aristotela. Aristotelova konceptualizace tohoto vztahu je výsledkem reflexe staršího pojetí osudu a nahodilosti. Čtvrtá část proto in extenso zkoumá textovou evidenci výskytů pojmu příčina u Aischyla, Sofoklea a Eurípida. Autor dochází k určitému jednotnému konceptu "tragické příčiny" a pokládá si na závěr otázku, zda Aristotelův koncept příčiny je mj. též výsledkem reflexe staršího tragického konceptu.

  The article explores the possibility of Aristotle's inspiration by tragic thougt in the topic of cause. In the first part, the author presents a general exposure of the theory of causes in Aristotle's philosophy. The second part focuses on the issue of cause in Posterior Analytics. In the third part the relation between cause and chance is analysed. The author builds on his earlier exploration of interrelation between nature and the human world in Aristotle. According to Boháček, Aristotle's conceptualization of this relationship is the result of reflection of the older conception of fate and chance. Therefore, the fourth and largest part examines in extenso the textual evidence of the word-root "cause" in Aeschylus, Sophocles and Euripides. Consequently, the author identifies some concept of "tragic cause" and concludes with the view of the Aristotelian theory of cause as i.a. a result of broader reflection of an older tragic concept.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270123

   
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  2016_J_0472922.pdf1359.6 KBVydavatelský postprintpovolen
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.