Počet záznamů: 1  

Dětský časopis Punťa – cesta k úspěchu

 1. 1.
  0472481 - UCL-M 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kořínková, Lucie - Kořínek, Pavel
  Dětský časopis Punťa – cesta k úspěchu.
  [Kids Magazine Punťa – The Way of Success.]
  Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví. Roč. 48, č. 2016 (2016), s. 84-103. ISSN 0231-5904
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: magazines for children and young adults * comics * film * marketing
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie se věnuje časopisu Punťa, vycházejícímu v letech 1935–1942 (nejprve jako měsíčník, později jako čtrnáctideník). Badateli spíše opomíjený časopis představoval ve své době velmi populární magazín, který co do svého vlivu na domácí „kulturu dětí a mladých“ snese srovnání s dodnes mnohem známějším Mladým hlasatelem. Předložená studie se snaží zodpovědět na otázku, jakými cestami Punťa tohoto úspěchu u mladých čtenářů ve věku 6–12 let dosahoval. Autoři se zaměřují na marketingové strategie domovského vydavatelství Rodina a sledují nejrůznější způsoby, jimiž se časopis snažil oslovovat své stávající i prospektivní čtenáře. V Punťovi tak docházely invenčního využití nejrůznější progresivní dobové trendy: fascinace filmem, oslnění kulturou celebrit a počátky merchandisingu – dětský čtenář byl snad poprvé naplno rozpoznán jako zajímavá cílová skupina, na níž lze přímo cílit se specifickou nabídkou zboží a zábavy. Studie rovněž sleduje mezinárodní kontext těchto tendencí a nachází analogie v dětských časopisech jiných evropských zemí.

  The article focuses on the magazine Punťa, which was published from 1935 to 1942. Punťa has been largely neglected by scholars, yet in its days it was a highly popular and influential magazine, comparable in its success to the far more researched magazine Mladý hlasatel (Young Herald). In this article, the authors propose answers to the questions of why and how Punťa achieved this success amongst magazines for readers between 6 and 12 years of age. They examine in particular the marketing strategies of the Rodina publishing house, which produced the magazine. They look primarily at phenomena that may relate to contemporary trends – namely, a fascination for the medium of film, the cult of celebrity, and the beginnings of merchandising, in recognising children as an important market to whom they could offer goods and entertainment. They also consider international contexts and analogies in the area of entertainment and magazines for children.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269786