Počet záznamů: 1  

K otázkám rétorické a empirické evidence v myšlení raného novověku

 1. 1.
  0472442 - FLÚ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Řezníková, Lenka
  K otázkám rétorické a empirické evidence v myšlení raného novověku.
  [On the Rhetorical and Emirical Evidence in Early Modern Thought.]
  Dějiny - teorie - kritika. Roč. 13, č. 2 (2016), s. 195-210. ISSN 1214-7249
  Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Rhetorical Evidence * Early Modern Thought * J. A. Comenius
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Cílem studie je popsat dvě interpretace, jež vysvětlují pojem evidence v raně novověkém myšlení a jež lze vnímat jako vzájemně protikladné. Zatímco první akcentuje rétorické kořeny pojmu evidence, soustředí se na jeho rétorické a narativní aspekty a soudí, že i v tomto období byly pro pojem evidence zásadní, druhá konstatuje, že v důsledku prosazování nových přírodovědných metod se pojem evidence mění a rétorická evidence se transformuje v evidenci empirickou. Konfrontace obou interpretací otevírá však mimo jiné i otázku, zda se vzájemně nutně vylučují.

  The aim of this essay is to describe two related but as contradictory presented interpretations of the notion of evidence in the Early Modern thought. While the first emphasis the rhetorical origins of the notion and focuses its rhetorical and narrative aspects, the other claims, that due to the introduction of new methods in the natural sciences the notion of evidence changes and the rhetorical evidence is transformed into the empirical one. The confrontation of the two interpretations raises a question whether the rhetorical and empirical aspects of the evidence in the Early Modern thought are necessarily exclusive.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269746

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.