Počet záznamů: 1  

Domovský přístav Praha. Československá námořní plavba v letech 1948 až 1989

 1. 1.
  0472341 - ÚSD 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Krátká, Lenka
  Domovský přístav Praha. Československá námořní plavba v letech 1948 až 1989.
  [Home Port Prague. Czechoslovak Ocean Shipping, 1948–1989
  .]
  Praha: Karolinum, 2016. 329 s. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-3464-7
  Grant CEP: GA ČR GA15-08130S
  Institucionální podpora: RVO:68378114
  Klíčová slova: Czechoslovak Ocean Shipping * seafarer * oral history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Kniha přináší komplexní pohled na problematiku založení a rozvoje námořní plavby v bývalém Československu a na fungování samostatného podniku Československá námořní plavba, a to v období let 1948–1989. Vedle analýzy hospodářských výsledků se autorka věnuje problematice spolupráce s Čínskou lidovou republikou, událostem roku 1968 na námořních lodích, období tzv. normalizace v prostředí námořní plavby i aktivitám Státní bezpečnosti v dané oblasti. Dále autorka představuje lodní hierarchii, každodennost na námořní lodi, téma cestování a emigrace, rodinného života námořníků. Kniha je zpracována s využitím velkého množství archivních pramenů, z nichž většina dosud nebyla publikována.

  The book offers a comprehensive view at the topic of Czechoslovak merchant fleet founding and development in the former Czechoslovakia during the period 1948–1989; it also includes the issue of running of the Czechoslovak company specialized in ocean shipping. Apart from the analysis of economic results of the shipping activities, the author addresses the themes of cooperation with the People’s Republic of China in the shipping branch; events of 1968 as occurred on ships; the so-called normalization in the company and on vessels; as well as activities of the State Security in the shipping area. The author also presents a ship hierarchy, everyday life on the naval ship, the topic of travelling and emigration, or family life of seafarers. The book is compiled using a large amount of archival sources, most of which has not been published yet.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269672

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.