Počet záznamů: 1  

Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu

 1. 1.
  0472273 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Černá, Alena M.
  Slovesa války.
  [The werbs of war.]
  Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016 - (Jaluška, M.; Soukup, D.), s. 64-73. ISBN 978-80-88069-16-4
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Old Czech language * Old Czech annals * military terminology * Hussite wars
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Materiálovou základnu pro stať poskytlo 12 textů nejstarší pražské a východočeské větve husitských kronik zvaných Staré letopisy české (rukopisy z druhé poloviny 15. až začátku 17. století, uzuálně značené písmeny A, a, B, b, C, D, Dač, Q, S1, T, V, X). Získali jsme z nich skupinu sloves vztahujících se k válečným aktivitám, kterou jsme rozčlenili v souladu s charakteristikou bojové operace, jak ji definuje současná Doktrína Armády České republiky. V každé ze slovesných skupin jsme stanovili charakteristické jazykové rysy. Většina sloves (resp. některý z významů u polysémantických sloves) má terminologický charakter (vytrhnúti). Některá slovesa jsou přejímky z němčiny (šturmovati). U předponových sloves prefix modifikuje význam základního slovesa především s ohledem na místo a čas děje (sebrati sě, vytáhnúti, oblehnúti, vztéci). Četně jsou zastoupeny verbonominální konstrukce (jmieti válku, válka počala, boj se stal, obdržěti vítězstvie).

  The material basis was supplied by twelve texts of the oldest Prague and east-Bohemian branches of Hussite chronicles. The chronicles are called Staré letopisy české [Old Czech annals] (manuscripts from the period from the second half of the 15th to the beginning of 17th centuries; they are consensually designated with letters A, a, B, b, C, D, Dač, Q, S1, T, V, X). From the manuscripts, we obtained a group of verbs referring to military activities and we divided the group in accordance with the combat operation as defined by the current Czech Republic Army Doctrine. Within each of the verb groups, we defined characteristic language features. Most of the verbs (or a certain meaning in polysemantic verbs) is of terminological nature (vytrhnúti). Some verbs are loanwords from German (šturmovati). In prefixed verbs, the prefix modifies the meaning of the main verb primarily with regard to the place and time of the action (sebrati sě, vytáhnúti, oblehnúti, vztéci). Verbal-nominal constructions occur frequently (jmieti válku, válka počala, boj se stal, obdržěti vítězstvie).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269574

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.