Počet záznamů: 1  

Ikonografie: Témata, motivy, interpretace. Kniha k poctě Jana Royta

 1. 1.
  0472265 - ÚDU 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Dienstbier, Jan
  Poznámka k poznámce. Ikonografie a emauzský typologický cyklus.
  [A note to the note. Iconography and the Emmaus pictorial cycle.]
  Ikonografie: Témata, motivy, interpretace. Kniha k poctě Jana Royta. Praha: Karolinum, 2016 - (Biegel, R.; Konečný, L.; Ottová, M.; Prahl, R.), s. 125-138. ISBN 978-80-246-2513-3
  Grant CEP: GA ČR GA13-39192S
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: medieval wall paintings * biblical typology * speculum humanae salvationis
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Příspěvek se věnuje problematice ikonografie nástěnných maleb v křížové chodbě Emauzského kláštera v Praze. Důležitá památka středověkého umění byla dosud interpretována především z hlediska císařské reprezentace Karla IV. V příspěvku tuto jednoznačnou interpretaci zpochybňuji a ukazuji souvislost maleb s monastickým prostředím, pro nějž vznikly. Nápadná četnost vyobrazení Eliáše a Elíšy v rámci cyklu patrně souvisí s názorem sv. Jeronýma, který byl patronem kláštera, že právě v těchto prorocích mají být hledáni otcové a příklady mnišského života. Ikonografie maleb zároveň reflektuje i myšlenky řehole sv. Benedikta, jež se odráží ve volbě témat okolo vstupu do kapituly. Ikonografický program Emauzského kláštera je nakonec srovnáván s výzdobou křížových chodeb klášterů v Čechách i v zahraničí.

  The chapter is devoted to the questions concerning the iconography of the murals in the cloister of the Emmaus monastery in Prague. The important medieval paintings have been so far interpreted mostly from the point of view of the imperial representation of Charles IV. In the contribution, I challenge this interpretation and show the connection between the paintings and the monastic environment they were created for. The unusual number of the depictions of Elijah and Elisha probably coincides with the opinion of Saint Jerome, who was the patron saint of the monstery, that the prophets should be seen as the forefathers and the models of Christian monasticism. The iconography of the paintings reflects the rule of Saint Benedict as well, which could be demonstrated by the themes depicted in the entrance of the chapter house. Finally, the iconographical program of the cloister is analysed and compared with the decoration of other cloisters in Bohemia and abroad.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269563

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.