Počet záznamů: 1  

Dva z prvních: J. Spal a M. Šváb – respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky

 1. 1.
  0472263 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Štěpán, Pavel
  Pomístní jména s příponou -yně.
  [Minor place-names with the suffix -yně.]
  Dva z prvních: J. Spal a M. Šváb – respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2015 - (Chýlová, H.; Viktora, V.), s. 80-85. ISBN 978-80-261-0452-0
  Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: toponyms * non-settlement names * suffix -yně * Jaromír Spal
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Příspěvek připomíná práci Jaromíra Spala věnovanou sufixu -yně v místních jménech a podává analýzu využití tohoto sufixu v pomístních jménech z území Čech. Potvrzuje Spalův závěr, že původní funkce sufixu -yně nebyla posesivní (sufix se primárně nepojil s antroponymy), jak bylo dříve všeobecně přijímáno; tento sufix se primárně využíval k tvoření pomístních jmen od apelativních základů. Cílem článku je upozornit na skutečnost, že analýza pomístních jmen může často přispět k výkladu jmen místních, který může být mnohdy modifikován nebo nahrazen výkladem pravděpodobnějším. Východiskem analýzy je Spalova interpretace vybraných místních jmen na -yně; jejich paralely ve jménech pomístních jsou identifikovány a komentovány. Pozornost je věnována i některým dalším pomístním jménům utvořeným od substantivních i adjektivních základů. Hlavním závěrem (odpovídajícím zjištěním Spalovým) je, že sufix -yně nebyl primárně využíván k tvoření deantroponymických posesivních jmen; toto užití bylo až analogické (tato analogie byla založena na kontaminaci se sufixem -ina) a značně omezené.

  The paper commemorates the work of Jaromír Spal dealing with the suffix -yně in settlement names. The author of the present article analyses the use of this suffix in non-settlement names from the territory of Bohemia and confirms the conclusion of Spal’s that the original function of the suffix -yně was not possessive (in connection with anthroponyms), as the general opinion used to be, but this suffix was primarily used for the formation of non-settlement names from common-noun bases. The aim of the article is to point out the fact that the analysis of non-settlement names can often contribute to the interpretation of settlement names, which can be often modified and replacad by a more probable solution. The starting point for the analysis is formed by Spal’s interpretation of selected place names ending in -yně; parallels of these names among non-settlement names are found and commented on. Also some other non-settlement names derived from both noun and adjective bases are studied. The major conclusion (corresponding to Spal’s findings) is that the suffix -yně was not primarily used for the creation of deanthroponymic possessive names; this use was only analogical (this analogy was based on the contamination with the suffix -ina) and rather limited.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269579

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.