Počet záznamů: 1  

Objekt nejstarších zemědělců z Nových Dvorů 3 podruhé. Výpověď zvířecích kostí a prostorové distribuce artefaktů

 1. 1.
  0471665 - ARÚ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Končelová, Markéta - Kovačiková, L.
  Objekt nejstarších zemědělců z Nových Dvorů 3 podruhé. Výpověď zvířecích kostí a prostorové distribuce artefaktů.
  [A second take on the object used by the oldest farmers in Nové Dvory. Testimony of animal bones and spatial distribution of artefacts.]
  Praehistorica. Roč. 33, 1-2 (2016), s. 235-243. ISSN 0231-5432
  Grant CEP: GA ČR GA15-16963S
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Linear Pottery culture (early stage) * animal remains * spatial distribution
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Zdánlivě obyčejný nález jednoho sídlištního objektu, navíc ještě ne zcela kompletního, učiněný během záchranného výzkumu, dokázal po analýze materiálu z jeho výplně přinést řadu užitečných poznatků. Svým chronologickým zařazením patří k nejstarším v regionu a navíc svou lokací ukazuje na novou polohu v rámci sídelního schématu. Vyhodnocení osteologického materiálu řadí jeho původce zřetelně k populaci se zemědělskou produkcí a menším podílem lovené fauny. Zajímavým srovnáním druhového zastoupení s chronologicky takřka současným a prostorově blízkým objektem ukazuje na problematiku interpretace lokalit pouze na základě jediného souboru, jejíž obraz tak mohou výrazně zkreslit. Charakter nálezů z výplně objektu naznačuje, že jeho zaplnění bylo spíše krátkodobou záležitostí.

  The seemingly common finding situation of a settlement object, though not quite complete, that was uncovered during a rescue excavation, following the analysis of material from its infill, provided a lot of useful knowledge. Its chronological classification belongs amongst the oldest in the region and additionally by its locations it pinpoints a new position within the settlement scheme. The valuation its osteological matter categorises its originator clearly to a population with agricultural production and a smaller proportion of hunted fauna. An interesting comparison of the species representation with objects that are chronologically almost concurrent and are also spatially similar suggests that it is problematical to interpret sites on the basis of a single file because thereby the overall picture of the site may be significantly distorted. The character of the finds from the object's infill suggests that its filling took place over rather a short term.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269017

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.