Počet záznamů: 1  

Slovník jazyka staroslověnského - historie, osobnosti a perspektivy

 1. 1.
  0471620 - SLÚ 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Čajka, František - Černý, Marcel - Bláhová, Emilie - Čermák, Václav - Chromá, Martina - Janyšková, Ilona - Kuběnová, Jana - Nazor, A. - Pilát, Štefan - Ribarova, Zdenka - Spurná, Kateřina - Šarapatková, Žofie - Vykypěl, Bohumil
  Slovník jazyka staroslověnského - historie, osobnosti a perspektivy.
  [The Old Church Slavonic Dictionary - History, Authors and Perspectives.]
  Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2016. 592 s. Práce Slovanského ústavu AV ČR, 45. ISBN 978-80-86420-56-1
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP406/12/1790
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: Old Church Slavonic Dictionary * lexicography * Old Church Slavonic * Slavonic Studies
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Kolektivní monografie je jednak koncipována jako komentovaná bibliografie dovršitelů Slovníku jazyka staroslověnského, jednak jsou v této knize nastíněny dějiny vlastního Slovníku jazyka staroslověnského, jakož i projektů s tímto slovníkem přímo souvisejících. Monografie je rozdělena do tří základních oddílů.
  V prvním z nich je podán soubor studií, jež se dílem zabývají vznikem mateřského projektu a jeho dalším vývojem personálním a koncepčním, dílem též dalších projektů, jež materiálově a metodologicky ze Slovníku jazyka staroslověnského vycházejí či na něj navazují.
  Druhý oddíl tvoří syntetizující portréty třinácti osobností, vybraných na základě výše definovaného klíče. Jsou podány biografie s odbornými charakteristikami těchto spolupracovníků Slovníku jazyka staroslověnského: Marty Bauerové (*1932), Emilie Bláhové (1931–2016), Karla Haderky (1922–1969), Zoe Hauptové (1929–2012), Stanislava Herodese (1921–2007), Václava Konzala (*1931), Vladimíra Kyase (1917–1990), Ilony Páclové (1933–1988), Ludmily Pacnerové (1925–2008), Žofie Šarapatkové (*1934), Markéty Štěrbové (1913–2003), Josefa Vláška (1934–2014) a Pavla Vyskočila (1926–1988).
  Ve třetím oddíle jsou shromážděny přílohy. První skupinu tvoří soupisy a pomocné tabulky, které v přehledné podobě reflektují účast jednotlivých autorů na společném díle. Druhou skupinu tvoří reprodukce různých archivních dokumentů odrážejících genezi Slovníku jazyka staroslověnského.
  Monografie je opatřena jmenným rejstříkem. Vzhledem k množství shromážděných, jinde nedostupných fakt a systematizované bibliografii může sloužit jako praktická příručka zejména pro paleoslovenisty, etymology, klasické filology, srovnávací slavisty s lingvistickou orientací i pro všechny zájemce o staroslověnštinu, církevní slovanštinu různých redakcí a o otázky související s dějinami slavistiky, s náboženským životem starých Slovanů i se starším slovanským písemnictvím a kulturou v širším smyslu slova.


  The collective monograph’s twofold function is to present a commented bibliography of The Old Church Slavonic Dictionary’s authors who participated in the 3rd and/or 4th volume of the work, and to sketch the dictionary’s history as well as the histories of several projects directly connected to it or based on it. The monograph is divided into three parts.
  The first part contains a collection of studies on the origin of the main project, its subsequent personal and conceptual development, as well as that of other projects, connected to the The Old Church Slavonic Dictionary materially and methodologically.
  The second part consists of portraits of thirteen authors chosen according to the above-mentioned criteria. Biographies of these Old Church Slavonic Dictionary authors are presented, together with their career highlights: Marta Bauerová (*1932), Emilie Bláhová (1931–2016), Karel Haderka (1922–1969), Zoe Hauptová (1929–2012), Stanislav Herodes (1921–2007), Václav Konzal (*1931), Vladimír Kyas (1917–1990), Ilona Páclová (1933–1988), Ludmila Pacnerová (1925–2008), Žofie Šarapatková (*1934), Markéta Štěrbová (1913–2003), Josef Vlášek (1934–2014) and Pavel Vyskočil (1926–1988).
  The third part contains material of two types. In the first group there are lists and charts portraying the contribution of individual authors. The second group consists of archival documents reflecting the development of The Old Church Slavonic Dictionary.
  The monograph contains a name index. Thanks to the volume of assembled facts and the systematized bibliography, it can serve as a practical reference book for Old Church Slavonic scholars, etymologists, classical philologists, comparative Slavonic scholars with a linguistic bent and for all those interested in Old Church Slavonic, Church Slavonic in its various recensions and in questions related to the history of Slavistics, religious life of the Old Slavs and to the older Slavonic literature and culture in the broader sense.

  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269044

   
   
  Název recenzeStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Slavjanski-dialozi-kn.19 - rec Vosmikova(1).pdf0497.6 KBAutorský postprintvyžádat
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.