Počet záznamů: 1  

Praha archeologická

 1. 1.
  0471456 - ARÚ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Zavřel, Jan
  Geologická problematika archeologického poznání pražského území.
  [Geological issues regarding the archaeological knowledge of Prague's territory.]
  Praha archeologická. Praha: Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, 2016 - (Boháčová, I.; Šmolíková, M.), s. 191-228. Archaeologica Pragensia, Supplementum, 3. ISBN 978-80-87828-19-9
  Grant CEP: GA MK(CZ) DF13P01OVV014
  Klíčová slova: archaeology * geology * Prague * interdisciplinary research
  Obor OECD: Archaeology

  Při archeologickém výzkumu Prahy jsou zaznamenávány geologické jevy, jejichž existence může někdy komplikovat průběh terénních výkopů i interpretace výsledků. Může též ovlivnit strategii výzkumů, včetně finančních nákladů. V úvodních kapitolách je podán stručný přehled složení skalního podkladu i pokryvných útvarů města, dále pak jsou rozebrány jednotlivé geologické jevy - účinky periglaciálního klimatu, eolické uloženiny, svahoviny, sedimenty vodních prostředí, půdně-antropogenní souvrství, novotvořené minerály, sraženiny a pseudoartefakty.

  When conducting archaeological investigations in Prague, researchers often encounter several geological phenomena the existence of which can complicate the course of fieldwork and the interpretation of its results. It can also influence the strategy of excavation, including the financial costs. The text provides a brief overview of the composition of the rocky bedrock and overburdens in the city and the individual geological phenomena are analyzed in detail - the effects of the periglacial climate, eolian deposits, deluviums, sediments of water environments, soil anthropogenic strata, recrystallized minerals, precipitates and pseudo-artefacts.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268877

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.