Počet záznamů: 1  

Zprávy o smrti Jana Husa ve Starých letopisech českých

 1. 1.
  0471364 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Černá, Alena M.
  Zprávy o smrti Jana Husa ve Starých letopisech českých.
  [Reporting Jan Hus´ death in Staré letopisy české [Old Czech Annals].]
  Theologická revue. Roč. 87, č. 1 (2016), s. 45-61. ISSN 1211-7617
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: 15th century * Old Czech language * Jan Hus * Petr of Mladoňovice * Old Czech Annals
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Materiálovou bázi pro příspěvek tvořilo 33 česky psaných rukopisů Starých letopisů českých z období poloviny 15. až začátku 17. století, z nichž 25 obsahuje zprávu o upálení mistra Jana Husa. Tyto texty jsme rozdělili podle datace a textace zprávy na tři skupiny. První skupina obsahuje nestarší texty pražské a východočeské redakce; tyto texty informují o události velmi stručně, obsahují pouze Husovo jméno a dataci (někdy i lokaci) události. Tato strohost odpovídá charakteru letopisů (análů). Druhá skupina zahrnuje mladší texty, z 16. až 17. století, které zapisují v různých obměnách stejnou zprávu o Husově upálení. V ní jsou zdůrazněny okolnosti Husova procesu (existence ochranného glejtu, malý prostor k obhajobě Husova učení, nepravdivá svědectví atp.) a odkaz na relaci o Husově upálení z pera Petra z Mladoňovic. Textace těchto zpráv je na rozdíl od letopisů první skupiny mnohem více expresivní a zdůrazňuje skutečnost, že upálení Jana Husa znamenalo velkou „potupu“ pro české země. Do třetí skupiny jsme zahrnuli texty smíšeného charakteru, které o události informují nezávisle na zbývajících letopisech – jedná se o Paměti Mikuláše Dačického z Heslova a o Husitskou kroniku mistra Vavřince z Březové; i tyto texty tvoří součást Starých letopisů českých. Výsledky analýzy zprávy o Janu Husovi dobře vystihují proměnu žánru Starých letopisů českých od stručných análů v žánr kroniky. V příspěvku je také věnována pozornost výrazným jazykovým znakům (zvláště v lexiku), které zprávy vykazují.

  The material basis for the paper consisted of thirty-three Czech-written annals from Staré letopisy české [Old Czech Annals] of the period from the 15th century to the beginning of the 17th century, out of which twenty-five contain a mention of Jan Hus´ burning to death. We divided the texts, according to date and wording, into three groups. The first group comprises the oldest texts of the Prague and East-Bohemian edition; the texts inform about the event very concisely, they only contain Hus´ name and the date (sometimes even the location) of the event. Such briefness is typical for the genre of annals. The second group comprises less ancient texts originating in the 16th to 17th centuries that account, in various ways, for the same event of Hus´ burning. The accounts emphasize the circumstances of Hus´ trial (the fact of a protective safe-conduct (glejt), insufficient opportunity to defend Hus´ teaching, untruthful testimonies, etc.), and the reference to Petr of Mladoňovice´s report of Hus´ burning. The wording of these accounts is, compared to the annals of the first group, much more expressive and stressing the fact that Jan Hus´ burning meant a great ‘disgrace’ for the Czech kingdom. In the third group, we took in texts of mixed nature that report the event independently of the remaining annals, the texts being: Memoires by Mikuláš [Nicolas] Dačický of Heslov and the Hussite Chronicle by Master of the Czech University, Vavřinec [Laurence]of Březová; these texts, too, are included in Staré letopisy české [Old Czech Annals]. The results of the analysis of the Jan Hus reports adequately render the transformation of the genre of Staré letopisy české [Old Czech Annals] from the concise annals to the genre of chronicle. In our text, we also pay attention to the outstanding language features (especially the lexical ones) included in and expressed by the reports.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269614

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.