Počet záznamů: 1  

Náhodný nález severského hrotu kopí z doby bronzové u obce Nesměň, okr. Kolín

 1. 1.
  0471210 - ARÚ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Malyková, Drahomíra
  Náhodný nález severského hrotu kopí z doby bronzové u obce Nesměň, okr. Kolín.
  [A chance find of a Nordic Bronze Age spearhead near the village of Nesměň, District Kolín, Central Bohemia.]
  Studia Hercynia. Roč. 19, 1-2 (2015), s. 65-70. ISSN 1212-5865. E-ISSN 2336-8144
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Bronze Age * spearhead * import
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Použití detektorů kovů soukromými osobami přineslo rychlý nárůst jednotlivých nálezů bronzových artefaktů. Předmětem tohoto pojednání je bronzový hrot kopí s rytím zdobenou tulejí, který byl objeven na katastru obce Nesměň poblíž Zásmuk, okres Kolín, střední Čechy. Hrot kopí je kompletně zachovalý s výjimkou menších poškození vzniklých v souvislosti s neodborným vyzvedáváním. Studovaný hrot kopí má dlouhý, úzký list a velmi krátkou rytím zdobenou tulej se dvěma protilehlými otvory pro nýt. Hrot kopí lze klasifikovat jako typ Ullerslev podle typologie G. Jacob Friesena. Hlavní oblastí výskytu tohoto typu kopí je jih Švédska, dánské ostrovy a také severní část jutského poloostrova. Jednotlivé kusy se vyskytují v oblasti Hamburku, Lüneburku a Hannoveru, dále v Meklenbursku, na dolním toku Odry a ve východním Prusku. Nám nejbližší nález analogického typu kopí je součástí depotu z Hulína, okr. Kroměříž, Olomoucký kraj. Tento typ kopí patří do II. stupně doby bronzové severského okruhu podle Monteliova relativně chronologického třídění (tj. Reineckova stupně Br B-C). Na území Čech se jedná o cizorodý prvek importovaný ze severského prostředí. Na základě analogických kopí můžeme určit dobu jeho výroby, kdy ale došlo k jeho uložení nebo ztrátě v místě našeho nálezu, určit nelze. Zároveň není možné spolehlivě určit, zda se jednalo o předmět náhodně ztracený nebo úmyslně deponovaný.

  The use of metal detectors by private individuals brought about a rapid increase of single finds of bronze artefacts. The object of this paper is a bronze spearhead with chiselled decoration on its socket which was discovered in the cadastral area of the municipality of Nesměň near Zásmuky, district of Kolín, central Bohemia. The spearhead is completely preserved with the exception of some minor damage caused during the non‑professional unearthing. The studied spearhead has a long narrow blade and a very short socket with chiselled decoration and two aligned holes for a rivet by means of which it was originally fixed to the shaft. The spearhead can be classified as the type Ullerslev after the typology of G. Jacob‑Friesen. The distribution area of this spearhead type includes mainly southern Sweden, the Danish isles and the north‑western part of Jutland. Single pieces appear in the territory of Hamburg, Lüneburg and Hannover as well as in Mecklenburg, lower Oder and Eastern Prussia. The closest find‑spot of a spearhead of this type is Hulín, dist. Kroměříž, Olomouc Region - it made part of a hoard of bronze objects. This spearhead type belongs to the II phase of the Nordic Bronze Age in the Montelian chronology (i.e. the Br B‑C in the Reinecke system). In the territory of Bohemia it is an allochthonous artefact imported from its Nordic homeland. Analogous spearheads from elsewhere in Europe help us determine the date of its production; we have, nevertheless, no clues as to when and under what circumstances it had been deposited or lost in the place, where it was later discovered. We cannot also decide with certainty if the object was accidentally lost or intentionally deposited.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268778

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.