Počet záznamů: 1  

Identita mluvčích v různých komunikačních situacích: komunikační styly

 1. 1.
  0471126 - ÚJČ 2017 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Čmejrková, Světla
  Identita mluvčích v různých komunikačních situacích: komunikační styly.
  [The speakers´ identity across communicative situations: communication styles.]
  Člověk a jeho jazyk 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Bratislava: Veda, 2015 - (Šimková, M.), s. 175-187. ISBN 978-80-224-1181-3.
  [Člověk a jeho jazyk 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Smolenice (SK), 20.01.2010-22.01.2010]
  Grant CEP: GA ČR GA405/09/2028
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: identity * communication style * media dialogue * interview * code-switching * code-mixing * Literary Czech * Common Czech
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Cílem článku je prověřit koncept individuálního komunikačního stylu a jeho integrační funkce prostřednictvím mediálních (televizních) interview se dvěma mladými českými spisovatelkami, Petrou Soukupovou a Janou Šrámkovou. Analýza jejich konverzačního stylu, volby kódu (spisovné vs. obecné češtiny), střídání a míšení kódů může přispět k osvětlení tendencí příznačných pro současné užívání mluvené češtiny. Autorka věnuje pozornost i stylu novinářů (tazatelů v interview).

  The aim of the paper is to test the concept of individual communication style through the analysis of media dialogues and to consider its integrative function. The paper presents a case study of TV interviews with two Czech female writers, Petra Soukupová and Jana Šrámková. They belong to the youngest generation and the analysis of their conversational style as well as their literary idiom may reveal the tendencies characteristic of present-day Czech usage. The author is analyzing not only the communication styles of the interviewees, but also the interviewer´s style, and particularly the choice of the code, the code-switching and code-mixing which greatly contribute to the variety of communication styles.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268577

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.