Počet záznamů: 1  

Ćeština nově od A do Ź

 1. 1.
  0469721 - UJC-A 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
  Čižmárová, Libuše - Kloferová, Stanislava - Šipková, Milena
  Jak se kde mluví - Nářečí v České republice. Mapa.
  [How it is spoken wherein - Dialects in the Czech Republic Map.]
  Ćeština nově od A do Ź. Praha: Academia, 2016 - (Pravdová, M.), s. 4. ISBN 978-80-200-2560-9
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: map * dialect * geolinguistics * dialect diversification * the Czech Linguistic
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Mapa představuje plošnou projekci základního nářečního rozrůznění českého
  jazyka na území tradičně osídleném Čechy, bez pohraničních oblastí s dříve
  převažujícím německým obyvatelstvem. Kolem mapy jsou výčty základních znaků
  jednotlivých nářečních skupin, podskupin a typů. Zcela vpravo na mapovém
  listu jsou umístěny schematické mapky několika položek zpracovaných v Českém
  jazykovém atlasu.  The map presents a horizontal projection of the basic dialect
  diversification of the Czech language in the area traditionally inhabited by
  Czechs, without border areas earlier inhabited mostly by Germans. Round the
  map, listings of basic features of individual dialect groups, subgroups and
  types are placed. On the right hand side of the map sheet, small schematic
  maps of some items processed in the Czech Linguistic Atlas can be seen.  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267828