Počet záznamů: 1  

Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu

 1. 1.
  0469551 - FLÚ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šmahel, František
  Utrakvistická univerzita – strážkyně kulturních kódů?
  [Utraquist University – guardian of the cultural codes?]
  Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu. Praha: Filosofia, 2016 - (Halama, O.; Soukup, P.), s. 167-176. ISBN 978-80-7007-474-9
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Charles University * Utraquist Church * Chalice * Consistory
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Příspěvek si klade za úkol několika sondami ověřit, do jaké míry byla pražská univerzita dovnitř i navenek strážkyní kulturního kódu kalicha. V letech 1437 až 1581, odkdy již v čele utrakvistické konzistoře podobojí stáli administrátoři bez mistrovského titulu, známe 24 představitelů kališnické církevní správy. Z toho polovina (12) zastávala funkci rektora, někteří další pak byli zvoleni děkany artistické fakulty (11). Vliv univerzity na kališnickou církevní správu poklesl ve 20. a 30. letech 16. století, v době největších turbulencí spojených s vystoupením Martina Luthera.

  Through several case studies this article aims to verify to what degree Prague University was inwardly and outwardly the guardian of the cultural code of the chalice. From 1437 to 1581, during which time administrators who lacked master's degrees became the heads of Utraquist consistories, we know of twenty-four representatives of the Utraquist ecclesiastical administration. Of hose, exactly half held the post of rector and eleven were elected as deans of the Faculty of Arts. The Influence of the university on the Utraquist ecclesiastical administration declined in the 1520s and 1530s, the time of the greatest turbulence accompanying the appearance of Martin Luther.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267335

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.