Počet záznamů: 1  

Scénáře podpory krizového řízení geoinformačními technologiemi. Optimalizace aktivit při přívalové povodni, při ohrožení svahovými pohyby a toxické havárii na silnici a železnici

 1. 1.
  0469201 - ÚGN 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kolejka, Jaromír - Rapant, P. - Batelková, Kateřina - Inspektor, T. - Kirchner, Karel - Krejčí, Tomáš - Kříčková, L. - Smetana, M. - Zapletalová, Jana
  Scénáře podpory krizového řízení geoinformačními technologiemi. Optimalizace aktivit při přívalové povodni, při ohrožení svahovými pohyby a toxické havárii na silnici a železnici.
  [The scenarios for crisis management geoinformation technologies. Optimization activities during flash floods, landslides in danger and toxic crash on road and rail.]
  1. - Brno: Ústav geoniky AV ČR, 2015. 210 s. ISBN 978-80-87621-07-3
  Grant CEP: GA MV VG20132015106
  Institucionální podpora: RVO:68145535
  Klíčová slova: geoinformation technology * GIS application * crisis management
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Moderní krizový management (KM) představuje soubor aktivit zaměřených na přípravu, operační nápravu a prevenční fázi činnosti s cílem záchrany a ochrany lidských životů a materiálních hodnot. KM je složitým systémem odborníků, úkolů, znalostí a technologií potřebných v omezeném prostoru a čase. Rozhodující většina pro člověka škodlivých událostí má prostorový charakter – prostor události je tak zobrazitelný na mapách a mapy podporují správné rozhodování lidí v průběhu a po události. Příjemcem podpory jsou profesionální štáby a orgány KM a také běžní občané. Mapy tak mají obsahovat relevantní informace pro řešení konkrétní události, úkolů s ní spojených dopadů. Relevantní informace formulují podpůrné orgány KM – obvykle tvořené odborníky potřebných specializací. Vhodně se mohou uplatnit geografové. Krizové řízení očekává v případě konkrétního rizika od odborné komunity mj. kvalifikovaně podložený návod ve smyslu: jaká data vybrat a jak je použít, jak postup „krok za krokem“ aplikovat při řešení události (mimo formálních pokynů vyplývajících z legislativy)´, přičemž tento postup má klást minimální nároky na potřebná data, procedury a čas; postup bude fungující za stresových podmínek a výsledek procedury bude v jednoznačně názorné podobě použitelný v terénu. Geografie a geoinformatika disponují možnostmi, jak požadavky KM upravit do dobře aplikovatelné podoby. V předkládané publikaci jsou demonstrovány příklady využití odborných znalostí a existujících dostupných geodat ve scénářích řešení pěti příkladů procesů, které ohrožují lidské životy, zdraví a ekonomické hodnoty, na bázi efektivního využití geoinformačních technologií především GIS.

  The monograph outlines selected aspects of application of geoinformation technology particularly of geographic information systems to crisis management. It gives a general description of the motivation for GIS application in this sphere. The need for scientifically and technologically supported instructions allowing standardized disaster management in a sequence of organizational steps is emphasised. Crisis management expects in the case of specific risks from the professional community competently founded instruction in the sense of: what data to choose and how to use them in the procedure to "step by step" in the individual events (outside of formal guidelines resulting from legislation). This process has to put emphasis for minimal necessary data, procedures and time.. The result of the procedure should be clearly visual form usable in the field. Geography and Geoinformatics have possibilities for adjusting data to the demands of crisis management into well applicable form. In the publication there is demonstrated the effective use of geospatial technologies (especially GIS) on five examples of catastrophes that threaten human life, health and economic values.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267026

   
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  UGN_0469201.docx03.1 MBVydavatelský postprintpovolen
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.