Počet záznamů: 1  

Vliv dolní atmosféry na ionosféru

 1. 1.
  0469029 - ÚFA 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Koucká Knížová, Petra - Mošna, Zbyšek - Potužníková, Kateřina - Boška, Josef - Kouba, Daniel
  Vliv dolní atmosféry na ionosféru.
  [Impact of the troposphere on the inosphere.]
  Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 2016 - (Bělík, M.), s. 69-75. ISBN 978-80-86303-44-4.
  [Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí /36./. Úpice (CZ), 19.05.2015-21.05.2015]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-24688S
  Institucionální podpora: RVO:68378289
  Klíčová slova: ionosphere * tropospheric systems * atmospheric waves
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

  Ionosféra představuje slabě ionizované plasma, které je ovlivněné jak slunečními a geomagnetickými
  procesy tak i jevy probíhajícími v neutrální atmosféře. Korelační koeficienty dlouhých časových řad kritických
  frekvencí měřených na evropských observatořích vertikálního ionosférického sondování dosahují vysokých
  hodnot. Odrážejí tak dominantní globální vliv sluneční aktivity. Korelační koeficienty dosahují vysokých hodnot
  nejen pro původní data a pro střední hodnoty ale i pro fluktuace. Korelace časových řad výrazně klesá pro
  povrchovou vzdálenost stanic přesahující 1000 km a přibližně 10° geografické šířky. Tento efekt není příliš
  pozorovatelný pro rozdíl geografických délek stanic, pro který korelační koeficient klesá pomaleji. Zlom na
  křivce korelačních koeficientů vysvětlujeme „lokálním“ vlivem neutrální atmosféry a vlnové aktivity.
  Pravděpodobným společným zdrojem vlnové aktivity na škále 1000 km/10° jsou troposférické systémy. Ty jsou
  známé jako významný zdroj vlnových procesů ve velmi širokém rozsahu period, které se šíří až do výšky
  ionosféry. Velké troposférické mesoscale systémy typicky dosahují charakteristických horizontálních rozměrů
  do 2000 km.

  Ionosphere represents weakly ionized plasma that reflects solar and geomagnetic activity and processes
  in the neutral atmosphere. Correlation of long time series of the ionospheric plasma critical frequencies,
  obtained by mean of vertical sounding from European stations, is analysed with respect to latitudinal and
  longitudinal difference and surface distance of stations. Time series of critical frequencies are highly correlated
  reflecting the dominant solar influence. Correlation coefficients are high not only for raw data and subtracted
  mean courses but for fluctuations around mean as well. At the surface distance exceeding 1000 km and/ or about
  10 degrees of latitudinal difference between stations, the correlation coefficients of fluctuations decrease
  rapidly. Such effect is less visible on the latitudinal dependence, where the correlation coefficients decrease with
  increasing distance with less pronounced threshold. We explain the existence of the ‘break point’ at 10 degrees
  in longitude and/or 1000 km by the ‘local’ influence of the neutral atmosphere and the wave activity. As a
  possible source of the common influence on scale 1000 km/10 degree we propose tropospheric systems that are
  known to be an important source of atmospheric waves in a broad period range. Large tropospheric mesoscale
  systems have typically up to 2000 km in size.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266927

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.