Počet záznamů: 1  

Vladimír Helfert ve Státním ústavu pro lidovou píseň

 1. 1.
  0468984 - EÚ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Procházková, Jarmila
  Vladimír Helfert ve Státním ústavu pro lidovou píseň.
  [Vladimír Helfert in the State Institute for Folk Song.]
  Musicologica Brunensia. Roč. 51, č. 2 (2016), s. 137-154. ISSN 1212-0391
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: Vladimír Helfert (1886-1945) * Leoš Janáček (1854-1928) * State Institute for Folk Song * folklore studies * politics and music
  Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
  Způsob publikování: Open access
  https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/136143/1_MusicologicaBrunensia_51-2016-2_13.pdf

  Publikační činnost Vladimíra Helferta na poli hudební folkloristiky a etnomuzikologie není rozsáhlá. Tato studie shrnuje aktivity a organizační činnosti, které vědec realizoval v Moravsko-slezském výboru Státního ústavu pro lidovou píseň v letech 1924 až 1939. Jeho nadčasový přístup k této oblasti byl daný mimořádným hudebně-estetickým vzděláním a cítěním a dynamickým pojetí lidové písně, které převzal od Otakara Hostinského. Odtud pramení i trvalý zájem o situaci v terénu a o evidenci výsledků zasahující všechny písňové druhy. Do práce ve Státním ústavu pro lidovou píseň Helfert vnesl kritický přístup k pramenům a smysl pro jejich systematické a vědecké zpracování. Nanejvýš zajímavé je zjištění, že první kroky v tomto směru vykonával společně s Leošem Janáčkem, což také může vysvětlovat vědcovu zásadní proměnu a názorový posun při hodnocení jeho uměleckého fenoménu. K folkloristické práci Helfert přivedl řadu talentovaných studentů z Hudebně-vědného semináře Masarykovy univerzity, z nichž se mnozí později v dané badatelské oblasti profilovali jako významné autority

  Vladimír Helfert’s publishing activity in the field of musical folkloristics and ethnomusicology was not extensive. This study encompasses his work and organizational activities on the Moravian-Silesian Committee of the State Institute for Folk Song from 1924 to 1939. His timeless approach to this subject matter was given by his depth of knowledge and feeling for musical aesthetics and by the dynamic understanding of the folk song that he carried over from Otakar Hostinský. This was also the source of his long-term interest in the situation in the field and the records of findings involving all song genres. Helfert brought a critical approach towards sources and a feel for their systematic, scholarly treatment to his work at the State Institute for Folk Song. Interestingly, he took the first steps in this direction together with Leoš Janáček, and this may also explain the fundamental transformation of his opinions in evaluating Janáček as an artistic phenomenon. Helfert brought a number of talented students from the Musicology Seminar at Masaryk University into the study of folkloristics, and many of them later distinguished themselves as important scholarly authorities in this field of research
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266899

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.