Počet záznamů: 1  

Unikátní, ojedinělé, sériové. Profil sbírky podmaleb na skle Etnografického oddělení Historického muzea Národního muzea

 1. 1.
  0468943 - EÚ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kafka, Luboš
  Unikátní, ojedinělé, sériové. Profil sbírky podmaleb na skle Etnografického oddělení Historického muzea Národního muzea.
  [Unique, rare, serial. The profile of the collection of reverse paintings on glass of the Ethnographic department / National Museum.]
  Folia ethnographica. Roč. 50, č. 1 (2016), s. 23-40. ISSN 0862-1209
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: visual folk art * reverse painting on glass * folk craft * production centres * museum collections * National Museum
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Vývoj produkce lidových podmaleb na skle lze rozčlenit do tří fází od rané individualizované tvorby k vysoce sériové výrobě. Základní vývojovou tendenci s jistou mírou nadsázky mohou charakterizovat tři adjektiva: unikátní – ojedinělé, sériové. Tuto klasifikaci je možno použít též při analýze muzejních sbírkových fondů. Sbírka podmaleb v Etnografickém oddělení Národního muzea se řadí k nejvýznamnějším kolekcím v celoevropském kontextu. Analýza jejího profilu potvrdila její výlučné postavení mezi sbírkami též s ohledem na její různorodost a početné zastoupení unikátních a ojedinělých podmaleb.

  The history of the production of folk reverse paintings on glass can be divided into three phases from early individual works to series production. The basic evolution tendency can, with a certain hyperbole, be described with three words: unique – rare – serial. This classification can be applied to the analysis of museum collections of reverse paintings too.
  The collection of the Ethnographic department National Museum with its nearly 2000 items is the most important collection on European territory. The analysis of its profile confirms the exclusive position of the collection with regard to the provenance diversity and high representation of unique and rare reverse paintings.

  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266841

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.