Počet záznamů: 1  

Nechtěné „tě pic!“ Politika paměti představitelů nuceně vysídlených brněnských Němců na počátku padesátých let 20. století

 1. 1.
  0468895 - EÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Nosková, Jana
  Nechtěné „tě pic!“ Politika paměti představitelů nuceně vysídlených brněnských Němců na počátku padesátých let 20. století.
  [The Unwanted “Yo!“. The Memory Politics of the Representatives of Forcibly Displaced Brno Germans at the outset of the 1950s.]
  Národopisná revue. Roč. 26, č. 4 (2016), s. 296-305. ISSN 0862-8351. E-ISSN 2570-9437
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-19041S
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: Germans * Brno * politics of memory * cultural memory * forced migration * journalism * Brünner Heimatbote
  Obor OECD: Antropology, ethnology
  Způsob publikování: Open access
  http://revue.nulk.cz/pdf/r4-2016.pdf

  Případová studie se zabývá politikou paměti a konstruováním kulturní paměti v rámci skupiny nuceně vysídlených německých obyvatel Brna v Německu na počátku 50. let 20. století. Základní empirický materiál studie představuje šlágr (píseň) Ich bin aus Brünn, který byl publikován v časopisu nuceně vysídlených Brňanů Brünner Heimatbote v roce 1953, a čtyři dopisy, které byly zaslány spolku Bruna, respektive redakci Brünner Heimatbote. Autoři dopisů, významní představitelé skupiny nuceně vysídlených Brňanů a představitelé oficiálních organizací „sudetských Němců“, reagovali na text písně negativně, přičemž se jejich hlavní výtky týkaly využití českých výrazů v textu písně a líčení určitých životních poměrů, které byly viděny jako nevhodné a nereprezentativní pro skupinu nuceně vysídlených brněnských Němců. Autorka studie zasazuje analýzu empirického materiálu (v něm obsažených interpretací) do kontextu politiky organizací nuceně vysídlených Němců v Německu po 2. světové válce. Studii lze chápat jako příspěvek ke zkoumání manažování identit „sudetských Němců“ po roce 1945 a role oficiálních organizací a Heimatpublizistik v tomto procesu.

  The case study deals with the politics of memory and the constructing of cultural memory within a group of forcibly displaced German inhabitants of Brno in Germany at the outset of the1950s. The study works with basic empiric material, which is a hit (song) Ich bin aus Brünn [I am from Brno] published in Brünner Heimatbote, a magazine of this group of inhabitants, in 1953, and four letters sent to the club Bruna, and to editors of Brünner Heimatbote. Authors of those letters, important representatives of the group of forcibly displaced Brno inhabitants and representatives of official organizations of the “Sudeten Germans”, responded negatively to the song text, whereby their major reproaches related to the use of Czech words in the song text (e.g. the slang word ´tě pic‘´ = yo) and the depiction of certain life conditions that were evaluated as being unsuitable and unrepresentative for the group of Brno Germans. The author of the study puts the analysis of empiric material (interpretations contained in it) into the context of the policy the organizations of “Sudeten Germans” applied in Germany after the Second World War. The study can be understood as a contribution to the research into the formation of identities of that group of inhabitants after 1945 and the role of their official organizations and journalism in this process.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266710

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.