Počet záznamů: 1  

Via media: studie z českých náboženských a intelektuálních dějin

 1. 1.
  0468266 - FLÚ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Pavlíček, Ota
  Husův komentář k Sentencím Petra Lombardského: nalezení filosofické a teologické střední cesty.
  [Hus's Commentary on the Sentences of Peter Lombard: Finding the PhilosophicaI and Theological Middle Way.]
  Via media: studie z českých náboženských a intelektuálních dějin. Praha: Filozofická fakulta UK; Filosofia, 2016, s. 21-27. Europaeana Pragensia, 8. ISBN 978-80-7308-652-7; ISBN 978-80-7007-455-8
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: John Hus * John Wyclif * Thomas Aquinas * universals * divine properties * Sentences commentary
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Ve svém komentáři k Sentencím představil Jan Hus svůj názor na způsob, jakým jsou Boží vlastnosti spojené s božími Osobami a Esencí. Jak ukazuji ve svém článku, pražský teolog považoval své řešení tohoto tématu za střední cestu mezi dvěma krajními názory. Podle Husa jsou Boží vlastnosti reálně totožné jako Esence a Osoby a odlišují se pouze formálně. Husovo stanovisko je modelu blízkému myšlení Tomáše Akvinského. Následně připomínám, že Hus považoval také své filosofické stanovisko ve věci univerzálií za opinio media a to mezi pozicí Tomáše Akvinského a Waltera Burleye. V tomto případě však byl modelem Wyclifův traktát De universalibus. Konečně v článku ukazuji, že Štěpán z Pálče zastával podobnou opinio media jako Hus pokud jde o univerzálie. Zdá se však, že Páleč alespoň v některých svých spisech nepovažoval Akvinského realismus za realismus ve vlastním smyslu.

  In his Sentences commentary, Jan Hus presented his opinion on the way in which are the Divine properties connected with the Divine Persons and Essence. As I show in my article, the Prague theologian considered his solution of this topic as the middle way between two extreme opinions. According to him, the Divine properties are really the same as Essence and Persons and they differ only formally. Hus’s opinion is based on a model close to the thought of Thomas Aquinas. Subsequently, I remind in the text that Hus considered also his philosophical opinion in the matter of universals as opinio media between the positions of Thomas Aquinas and Walter Burley. In this case, however, his model was Wyclif's treatise De universalibus. Finally, I show in the article that Stephen of Páleč held a similar opinio media as Hus as far as universals are concerned. It seems, however, that at least in some of his works, Páleč did not considered Aquinas’s realism as realism in the proper sense.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266096

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.