Počet záznamů: 1  

První kroky poválečné rekonstrukce a hospodářské obnovy v Československu v létě 1945

 1. 1.
  0467772 - HÚ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Voráček, Emil
  První kroky poválečné rekonstrukce a hospodářské obnovy v Československu v létě 1945.
  [The First Steps of Postwar Reconstruction and Economic Renewal in Czechoslovakia in 1945.]
  Slovanský přehled. Roč. 102, č. 2 (2016), s. 205-247. ISSN 0037-6922
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: postwar reconstruction * economic renewal * war damage * concept of renewal
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Ve studii se autor soustředil na několik dosud relativně méně zkoumaných problémů období poválečné rekonstrukce československé ekonomiky. Těžiště výzkumu, jehož výsledky jsou zde předloženy, bylo zaměřeno na období, které následovalo bezprostředně po osvobození, tedy zhruba od května do července 1945. Obnova ekonomiky byla komplikována tím, že bylo nutno okamžitě, paralelně, řešit řadu problémů, které by si vyžadovaly postupné řešení. Bylo nutno překonat situaci, která byla blízká chaosu, což byl také závažný politický úkol. Jednalo se zejména o rekonstrukci dopravní infrastruktury, zajištění surovin a paliva pro obnovení výroby, zajištění funkční dopravní, stavební a specializované strojírenské techniky. Současně probíhaly procesy, kdy se připravovala komplexní obnova národního hospodářství, jež byla později obsahem dvouletého plánu. Byla formována struktura nových nástrojů změněné hospodářské politiky, připravováno výrazné zestátňování v průmyslu a bankovnictví, resp. socializace.

  In this study the author concentrates on several heretofore relatively less-studied topics from the period of postwar reconstruction of the Czechoslovak economy. The focal point of the research is on the period immediately following the country’s liberation; that is, roughly from May until July 1945. The renewal of the economy was complicated by the need to immediately, and in parallel, solve many problems which would otherwise have had to be taken one by one. It was necessary to master a situation that was near to chaos, and doing so was also a political task of the utmost importance. The most pressing issues were reconstruction of the transportation infrastructure, supplying materials and fuel for renewing manufacturing, and providing for functional transportation, construction and specialized engineering technology. At the same time, processes were taking place to prepare for the complex renewal of the national economy, which later became the content of a two-year plan. The structure of the mechanisms for the new economic policy was given shape, and a great degree of nationalization, or, to be more precise, socialization was planned for in industry and banking.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265816

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.