Počet záznamů: 1  

Mikroreaktory a mikrofluidní reaktory pro syntézu speciálních chemikálií..

 1. 1.
  0467586 - ÚCHP 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Klusoň, Petr - Stavárek, Petr - Hejda, Stanislav - Pěnkavová, Věra - Bendová, Magdalena - Vychodilová, Hana
  Mikroreaktory a mikrofluidní reaktory pro syntézu speciálních chemikálií.
  [Microreactors and Microfluidic Reactors for Synthesis of Fine Chemicals.]
  Chemické listy. Roč. 110, č. 12 (2016), s. 892-899. ISSN 0009-2770
  Grant CEP: GA ČR GA15-04790S
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: microfluidic reactor * fine chemicals * stereoselective hydrogenation
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 0.387, rok: 2016

  Hlavním záměrem této práce bylo podat informaci o výzkumu, vývoji a konstrukci pokročilých mikroreaktorových platforem pro syntézu speciálních chemikálií. Byl předložen stručný přehled o systémech používaných pro praktické reakce plynů v kapalné fázi, homogenní a heterogenní katalytické reakce, polymerace a také pro reakce využívající světlo. Dále byla pozornost věnována trubkovým kontinuálním mikroreaktorům, a to zejména těm, které jsou obvykle označovány jako mikrofluidní čipy. Tyto mikrofluidní reaktory byly v minulosti používány v různých organických syntézách v oblasti speciální chemie. Jako poslední byl popsán algoritmus pro validaci mikrofluidní reaktorové platformy pro tokové poměry v určitých směsích rozpouštědel používaných při stereoselektivní hydrogenaci p-ketoesterů s chirálními kovovými komplexy, a v přítomnosti specifických iontových kapalin.

  The primary intention of this work was to bring information on the research, development, and construction of advanced microreactor platforms for the syntheses of fine chemicals. A brief overview was provided on the systems used for practical gas and liquid phase reactions, homogeneous and heterogeneous catalytic reactions, polymerizations, and also for reactions with involvement of light. Then an attention was paid to the tubular continuous microreactors, especially to those which are usually referred to as microfluidic chips. In the past, these microfluidic reactors have been used for various organic reactions in the field of fine chemistry. Finally, an algorithm has been described for a validation of the microfluidic reactor platform for flow conditions of specific solvents mixtures used in stereoselective hydrogenation of β-ketoesters with chiral metal complexes, and in the presence of specific ionic liquids.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267708
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  17980.pdf02 MBVydavatelský postprintpovolen
   
Počet záznamů: 1