Počet záznamů: 1  

Tváre (ne)reality v literatúre. Medzinárodný doktorandský nekonferenční zborník vedeckých štúdií

 1. 1.
  0467154 - ÚČL 2017 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Hesová, Petra
  Princip opakování: kompozice, repetice a rekurze.
  [The repetition principle: composition, reiteration and recursion.]
  Tváre (ne)reality v literatúre. Medzinárodný doktorandský nekonferenční zborník vedeckých štúdií. Banská Bystrica: Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2016 - (Rožai, G.; Gábor, L.), s. 6-15. ISBN 978-80-557-1131-7
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: repetition * composition * recursion * seriality
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Příspěvek prezentuje základní tezi o variabilitě iterativního principu ve vyprávění zdůrazněním perspektivy recipienta, jehož role je pro techniku narace stejně důležitá jako role autora. Proces opakování sice může na jedné straně vést k redundanci, mechanickému kopírování i informační vyprázdněnosti, na straně druhé se však stává nezbytným prostředkem kontinuálního vývoje vyprávění i konstrukce příběhu, podílí se na rozšiřování a obměňování významů a souvislostí, čímž koordinuje naše porozumění jazyku a světu.

  This article presents a basic hypothesis on the variability of the iterative principle in narration, with the emphasis on the perspective of the recipient, whose role is just as important for the narrative technique as the author's role. Although the repetition process may on the one hand lead to redundancy, mechanical copying and informative vacuity, on the other hand it can be an essential requirement for ongoing narrative development and story structure, playing a role in the expansion and renewal of meanings and associations, thus coordinating our understanding of language and the world.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265272

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.