Počet záznamů: 1  

Tovární města Bat'ova koncernu: Evropská kapitola globální expanze

 1. 1.
  0467096 - FLÚ 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Jemelka, M. - Ševeček, Ondřej
  Tovární města Bat'ova koncernu: Evropská kapitola globální expanze.
  [Company Towns of the Bata Concern: European Chapter of Global Expansion.]
  Praha: Academia, 2016. 910 s. Šťastné zítřky, 24. ISBN 978-80-200-2635-4
  Grant CEP: GA ČR GAP410/10/1995
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Bat'a Company * Company Towns * multinational corporations * fordism * industrial urbanismu
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Kniha je věnována továrním městům Baťova koncernu. Je výsledkem dlouhodobých výzkumů první, skutečně globální firmy československé provenience. Poprvé uceleně mapuje ekonomickou, a především sociální dimenzi bat'ovského podnikání v době jeho dynamické zahraniční expanze. Transfer podnikatelského systému je sledován ve značně odlišných politických a ekonomických souřadnicích devíti evropských zemí, v nichž bylo založeno šestnáct továrních měst koncernu Bat'a, a to v dramatické době od konce dvacátých do konce čtyřicátých let. Problematika revoluční proměny obuvnické produkce, prvního globálního modelu podnikání obuvnické branže, pásové výroby a jejích dopadů, a na prvním místě modelu továrního města v bat'ovských variantách je nahlížena optikou domácí a zahraniční odborné literatury a archivních pramenů z řady evropských archivů jako dramatický příběh vzestupu a pádu jednoho z nejambicióznějších podnikatelských projektů evropského kontinentu.

  A book is devoted to company towns of the Bat'a concern, and is the result of the long-term research on the first truly global enterprise of Czechoslovak provenience. The publication comprehensively traces the economic and, in particular, the social dimension of the Bat'a business during its dynamic international expansion. The transfer of the business system is explored in political and economic aspects of nine European countries in which sixteen company towns were established from the late 1920s through the end of the 1940s. This revolutionary transformation in footwear production, the first global business model in the footwear industry, assembly-line production and its impacts, and, above, all the model of the company town in its Bat'a variants are explored through the lens of the domestic and international scholarly literature, as well as archival sources from a number of European archives. Readers are presented with the dramatic story of the rise and fall of one of the most ambitious business projects on the European continent.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265261

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.