Počet záznamů: 1  

Między polityką, historią a pamięcią historyczną. Studia z dziejów Polski okresu porozbiorowego

 1. 1.
  0466866 - HÚ 2017 RIV PL cze M - Část monografie knihy
  Cibulka, Pavel
  Halič v českém politickém myšlení v poslední čtvrtině 19. století.
  [Galicia in Czech political thinking in the final quarter of the 19th century.]
  Między polityką, historią a pamięcią historyczną. Studia z dziejów Polski okresu porozbiorowego. Poznań: Instytut Historii UAM, 2015 - (Łazuga, W.; Paczos, S.), s. 177-188. Publikace Instytutu Historii, 128. ISBN 978-83-63047-74-0
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Czech political thinking * Galicia * parliament
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Autor se zabývá postavením haličských Poláků v českém politickém myšlení zejména v 80. a 90. letech 19. století, kdy se čeští poslanci vrátili do centra předlitavského politického dění a opět se na říšské radě ve Vídni potkávali s Poláky. Haličští Poláci hráli v českém politickém myšlení ambivalentní roli – vítaného a zároveň nepříliš milovaného spojence, nositele napodobovaného a odmítaného vzorce chování. Česko-polské sbližování usnadňovaly blízkost jazyka, vědomí společného původu, totožný zájem na rozvoji samosprávných tendencí v habsburské monarchii a často i tlak vnějšího nepřítele, kdy se vzájemné spojenectví jevilo jako nejvýhodnější řešení.

  The author looks at the status of Galician Poles in Czech political thinking, particularly during the 1880s and 1890s when Czech members of parliament returned to the centre of Cisleithanian political affairs, and once again met with Poles at the Imperial Council in Vienna. Galician Poles played an ambivalent role in Czech political thinking – welcome yet not particularly favoured allies, and bearers of an imitated and rejected pattern of behaviour. Czech-Polish rapprochement was facilitated through their similar languages, awareness of a shared origin, an equivalent interest in developing autonomy within the Habsburg Monarchy, and often also pressure from external enemies where mutual alliance appeared the best solution.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265066

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.