Počet záznamů: 1  

Pavlov I. Předběžné výsledky výzkumu v letech 2013 - 2015

 1. 1.
  0466333 - ARÚB 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Svoboda, Jiří - Novák, Martin - Sázelová, Sandra
  Pavlov I. Předběžné výsledky výzkumu v letech 2013 - 2015.
  [Pavlov I. Preliminary results of the 2013-2015 excavation.]
  Přehled výzkumů. Roč. 57, č. 1 (2016), s. 33-57. ISSN 1211-7250
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) EE2.3.20.0181
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: Pavlov * Early Upper Paleolithic * Gravettian * chronology * microstratigraphy * settlement structure * mammoth bone deposit
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  http://arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub/prehled-vyzkumu/prehled-vydanych-cisel/files/PV-57-1_svoboda.pdf

  Předkládaný článek prezentuje předběžné výsledky z nových výzkumů na světoznámé gravettské lokalitě Pavlov I, které proběhly v letech 2013-2015 v souvislosti s výstavbou muzea. Vedle přípravy série rozsáhlých záchranných výzkumů jsme se zaměřili na detailní dokumentaci stratigrafie kulturních vrstev a na prostorovou organizaci tohoto sídliště. Z našich výsledků vyplývá, že lokalita Pavlov I má mnohem starší historii (zahrnující gravettské i starší mladopaleolitické osídlení v podloží) a více komplexní prostorovou strukturu (zahrnující nově mamutí skládku), než bylo dříve předpokládáno. Nicméně podrobné zpracování paleobotanického, archeozoologického a archeologického nálezového materiálu představuje dlouhodobý výzkumný záměr.

  This paper presents preliminary evidence from new excavation at Pavlov I, a well-known Gravettian/Pavlovian site now prepared for the construction of a museum. In addition to the aims of large-scale preparatory and salvage excava-tions evoked by the construction, our focus was on more detailed stratigraphies of the cultural deposits and on spatial organisation of this extensive settlement. Obviously, Pavlov I has a longer prehistory (including early Gravettian and Early Upper Paleolithic layers in the subsoil) and a more complex spatial structure (including an adjacent mammoth bone deposit) than was previously thought. However processing and interpreting the associated paleobotanical, archaeozoological and archaeological material will be a long-term task.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264699

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.