Počet záznamů: 1  

Zařízení pro testování vlivu provozních parametrů na suché čištění spalin pomocí rukávových filtrů.

 1. 1.
  0466238 - ÚCHP 2017 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Pohořelý, Michael - Zach, Boleslav - Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Ondráček, Jakub - Tesař, Ondřej - Goliáš, Jiří - Punčochář, Miroslav
  Zařízení pro testování vlivu provozních parametrů na suché čištění spalin pomocí rukávových filtrů.
  [Apparatus for Testing of the Influence of Operating Parameters on Dry Flue Gas Treatment by Bag Filters.]
  Interní kód: suché čistění spalin ; 2016
  Technické parametry: Zařízení pro testování vlivu provozních parametrů na jednokrokové suché čištění spalin.
  Ekonomické parametry: Unikátní experimentální zařízení umožňuje ověření pracovních podmínek rukávových filtrů za podmínek blízkých reálnému provozu. Realizace experimentálních testů na tomto zařízení pak bude násobně výhodnější než na reálném zařízení. Dle rozsahu sledovaných podmínek a náročnosti experimentu jsou náklady na realizaci jednoho testu na úrovni desítek tisíc Kč.
  Grant CEP: GA TA ČR TE02000236
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: flue gas treatment * dry sorption * waste-to-energy
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství

  Bylo postaveno zařízení pro testování vlivu provozních parametrů na suché čištění spalin pomocí rukávových filtrů. Zařízení umožňuje práci s reálnými spalinami, úpravu složení spalin (plynné polutanty, pevné polutanty, vodní pára), dávkování reakčních činidel (amoniak, sorbenty pro odstranění kyselých plynů). Reaktor pro čištění spalin umožňuje použití různých druhů rukávových filtračních elementů (keramické, tkaninové). Tepelný výkon hořáku (generátor spalin) je 15 kW. Na zařízení jsou umístěna odběrová místa umožňující odběr vzorků a online analýzu spalin před i za reaktorem čistícím spaliny.

  An experimental apparatus for testing of the influence of operating parameters on dry flue gas treatment by bag filters was built. The apparatus enables to work with real flue gas, adjust the composition of the generated flue gas (gaseous pollutants, solid pollutants, water vapour), and dose reaction agents (ammonia, sorbents for removal of acidic gases). In the flue gas treatment reactor, various types of bag filter elements (ceramic, fabric) can be used. Thermal power of the burner (flue gas generator) is 15 kW. Sampling points for sampling and online analysis are placed upstream and downstream of the reactor.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264588

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.