Počet záznamů: 1  

Přechodová odezva ionosféry na sluneční vzplanutí v oblasti X a EUV záření

 1. 1.
  0465824 - ÚFA 2017 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Chum, Jaroslav - Urbář, Jaroslav - Liu, J. Y.
  Přechodová odezva ionosféry na sluneční vzplanutí v oblasti X a EUV záření.
  [Transient response of the ionosphere to the X (EUV) ray solar flares.]
  Zborník referátov z 23. celoštátneho slnečného seminára. Hurbanovo: Slovenská ústredná hvezdáreň, 2016, č. článku 29. ISBN 978-80-85221-92-3.
  [Celoštátný slnečný seminár /23./. Liptovský Mikuláš (SK), 30.05.2016-03.06.2016]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GC15-07281J
  Institucionální podpora: RVO:68378289
  Klíčová slova: ionospheric response to solar flares * sudden ionospheric disturbances * signal attenuation * continuous Doppler sounding
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  http://www.suh.sk/organizujeme/meetingy/23-celostatny-slnecny-seminar

  Sluneční vzplanutí jsou spojena se značným nárůstem energie v oblasti rentgenového (X)
  a extrémního ultrafialového (EUV) záření a způsobují náhlé zvýšení ionizace v ionosféře.
  V prezentaci je odezva ionosféry na sluneční vzplanutí sledována pomocí kontinuálního
  Dopplerovského sondování ionosféry, nainstalovaného v České republice (50 N, 14 E) a na
  Taiwanu (24 N, 121 E). Měřené Dopplerovské posuny přijatého signálu jsou
  porovnávány s daty X (EUV) záření z družice GOES případně PROBA s rozlišením několika
  sekund. Ukazujeme, že k největšímu Dopplerovskému posunu dochází v okamžiku, kdy
  časová derivace EUV (X) záření dosahuje maxima. V době maxima X či EUV záření je
  Dopplerovský posun přibližně nulový. Jelikož Dopplerovský posun je úměrný časové změně
  elektronové hustoty, vyplývá z toho, že ztrátové procesy (rekombinace a elektronový
  „attachment“) vytvářejí rovnováhu proti ionizaci prakticky okamžitě. Současně pozorujeme
  značný útlum přijatého signálu, který je způsoben v důsledku srážek mezi nabitými a
  neutrálními částicemi v nejspodnějších vrstvách ionosféry, zejména D vrstvě.

  Solar flares cause rapid increase of the ionization in the ionosphere owing to significant enhancement of solar radiation in the X-ray and EUV spectral range. The ionospheric response is investigated by continuous Doppler sounding system. The Doppler sounders installed in the Czech Republic (50 N, 14 E) and Taiwan (24 N, 121 E) are used in this study. The measured Doppler shifts are compared with X-ray and EUV data from GOES satellites. We show that the largest Doppler shifts are observed at times when the time derivative of X (EUV) ray flux reaches its maximum rather than at times of X (EUV) ray flux maxima, when the Doppler shifts are around zero. Since the Doppler shift is proportional to the electron density change, it means that the loss processes start to counteract the ionization production rate immediately to set the equilibrium. At the same time, the received signal exhibits a strong attenuation owing to enhanced ionization at the very bottom ionosphere (D layer).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264327

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.