Počet záznamů: 1  

Lidové písně z Podřipska ve sbírce Františka Homolky : studie, kritická edice

 1. 1.
  0465806 - EÚ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Thořová, Věra (ed.) - Traxler, Jiří (ed.) - Vejvoda, Zdeněk (ed.)
  Edice. Milostné písně. Žertovné a taneční písně.
  [Edition. Love songs. Dance and jocular songs.]
  Lidové písně z Podřipska ve sbírce Františka Homolky : studie, kritická edice. Vol. 1. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015, s. 99-692. Poklady lidové kultury, 15. ISBN 978-80-88081-03-6
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: the Podřipsko region * critical editions of folk songs * collector František Homolka
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Sběratelské dílo Františka Homolky, postupně připravované ke kritickému vydání týmem pracovníků oddělení etnomuzikologie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze, pokračuje nyní třetím svazkem své ediční řady. Po dokončení dvoudílné publikace Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky I–II (viz Thořová – Traxler – Vejvoda 2011, 2013), v níž byly zpracovány a prezentovány písňové zápisy z Libně a dalších okrajových pražských čtvrtí z období první třetiny 20. století, obrátili badatelé pozornost k nejrozměrnějšímu a obsahově nejhutnějšímu celku Homolkovy sbírky, k písním z regionu Podřipska ve středních Čechách. Sám sběratel tak rád nazýval svůj rodný kraj kolem dolního toku Vltavy až k Labi u Mělníka, kde se obě řeky setkávají. Rozsah a povaha materiálu si opět vyžádaly rozčlenění práce do dvou samostatných dílů, i tak velmi obsáhlých. Stávající první díl, Lidové písně z Podřipska ve sbírce Františka Homolky I, zahrnuje ve své ediční části oddíl milostných písní a dále oddíl písní tanečních a žertovných. Právě tento soubor krátkých, hybných a rozpustilých popěvků vyzařuje zvláštní fluidum, které již od útlého dětství obklopovalo budoucího sběratele, přirozeným způsobem pomáhalo rozvíjet Homolkovo výrazné hudební nadání a formovalo jeho životní zájmy.


  The collecting efforts of František Homolka are the subject of a critical edition series underway at the Department of Ethnomusicology of the Institute of Ethnology, Academy of Sciences of the Czech Republic in Prague. The first two volumes of the series, a two-volume publication called Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky I–II [Prague Folk Songs in Collections by František Homolka, Volumes I, II] (cf. Thořová – Traxler – Vejvoda 2011, 2013), contained notations of songs from Libeň and other suburbs of Prague from the first three decades of the 20th century. In the present publication, the third in the series, the authors introduce the largest part of Homolka’s collection, songs from the Podřipsko region in Central Bohemia. This is how Homolka called his home region stretching along the lower Vltava river down to the confluence with the Elbe (Labe) nearby Mělník. The size and nature of the material have necessitated two independent volumes, themselves very sizeable. The present first volume, Lidové písně z Podřipska ve sbírce Františka Homolky I [Folk Songs from the Podřipsko Region in Collections by František Homolka, Volume I], comprises an edition of love songs, followed by a section with dance and jocular songs. These short, dynamic and merry melodies give off a unique aura, which surrounded the collector from his early childhood, naturally cultivating Homolka’s striking talent and shaping his life interests.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270159

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.