Počet záznamů: 1  

Prozodie hovorové čínštiny

 1. 1.
  0465173 - OÚ 2017 cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Třísková, Hana
  Prozodie hovorové čínštiny.
  [Prosody of colloquial Mandarin Chinese.]
  [Globální konflikty a lokální souvislosti. Praha, Akademické konferenční centrum (CZ), 07.11.2016-01..2.9.11]
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: Mandarin Chinese * prosody * spoken language * phonetics and phonology

  Mluvená forma jazyka je formou, která je pro interkulturní komunikaci klíčová. Při studiu cizích jazyků bývá mluvený jazyk obzvlášť obtížný u jazyků orientálních. Sem patří i čínština – tónový jazyk s velmi komplikovanou zvukovou stavbou. Počet studujících čínštinu jako cizí jazyk je celosvětově obrovský: více než 30 mil lidí. Ti všichni potřebují zvládnout mluvený jazyk. Avšak standardní výuka výslovnosti čínského jazyka se vesměs zaměřuje na izolovaná slova. Avšak v reálné komunikaci, v běžné řeči slova nabývají podoby diametrálně odlišné od své podoby izolované, a to vlivem přízvuku, intonace, rychlého tempa řeči apod. Tyto jevy a rysy nebývají v jazykové výuce ani teoreticky vykládány, ani prakticky procvičovány. Na tomto poli existují velké mezery. Cílem příspěvku je upozornit na metodologické a koncepční nedostatky ve výuce mluvené formy čínštiny a přispět k jejich budoucímu odstranění.

  Spoken language communication is an essential aspect of intercultural communication. Spoken language is rather difficult to acquire particularly in case of oriental langauges such as Chinese. Chinese is a tone langauge with a complicated sound structure. At the same time, number of learners of Chinese amounts to more than 30 million people, all of them needing to cope with spoken language. However, standard teaching of Mandarin Chinese pronunciation is mainly limited to teaching pronunciation of isolated words, while features of connected speech such as stress, sentence intonation etc. are largely neglected. The paper outlines the difficult aspects of fluent everyday spoken Mandarin and points out the need of changing the teaching methodologies.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267496

   
   
Počet záznamů: 1