Počet záznamů: 1  

Branzole a brazoleta: k dvěma českým a slovenským přejímkám a jejich nářečním variantám*/n/n/n

 1. 1.
  0460787 - UJC-A 2017 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Čižmárová, Libuše
  Branzole a brazoleta: k dvěma českým a slovenským přejímkám a jejich nářečním variantám*/n/n/n.
  [Branzole and Brazoleta: on Two Czech and Slovak Loanwords and their Dialect Variants.]
  Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: Veda, 2015 - (Balleková, K.; Králik, Ľ.; Múcsková, G.), s. 110-115. Jazykovedné štúdie, 32. ISBN 978-80-224-1494-4.
  [Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Častá-Papiernička (SK), 22.04.2014-23.04.2014]
  Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
  Klíčová slova: Slovník nářečí českého jazyka * Slovník slovenských nárečí * lexical nest * etymology * dialect variants
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Při práci na Slovníku nářečí českého jazyka se objevila dvě zajímavá lexikální hnízda, která abecedně částečně splývají a jsou si foneticky blízká, přesto jejich etymologie a významy jsou zcela odlišné. Obě skupiny obsahují přejímky s mnoha především hláskovými variantami zřejmě v důsledku etymologické neprůhlednosti a byly zachyceny – vedle dalších evropských jazyků – v českých i slovenských dialektech. Oba okruhy jsou patrně celkem nové, nezmiňuje je žádný z našich etymologických slovníků. České doklady se datují z 20. století a pocházejí především z Archivu lidového jazyka, slovenské doklady jsou obsaženy ve Slovníku slovenských nárečí I, A–K. Příspěvek předkládá jejich etymologii a snaží se odhalit cesty k jednotlivým variantám.

  During the work on the Dictionary of Czech Dialects, two interesting lexical nests emerged/nunder the letter B, containing variants that alphabetically partly merge and phonetically are rather/nclose, though their etymologies and meanings are quite different. Both groups contain loanwords/nvarying probably as a consequence of etymological non-transparency and evidenced (next to/nother European languages) in Czech and Slovak dialects. Both circles are probably quite new,/nnone of our etymological dictionaries mentions any of them. The Czech examples date from/nthe 20th century and were found mainly in the Archive of the Folk Speech, card catalogue/nof excerpts from various dialectal works, printed as well as handwritten, originated above all in/nthe first two thirds of the 20th century. The Slovak records come from the Dictionary of Slovak/nDialects I, A–K (Bratislava 1994).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260787