Počet záznamů: 1

Skipová těžní věž ve Zlatých Horách – od výstavby k likvidaci

 1. 1.
  0460722 - UGN-S 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kukutsch, Radovan - Vranka, V.
  Skipová těžní věž ve Zlatých Horách – od výstavby k likvidaci.
  [The skip hoisting tower in Zlate Hory - from construction to liquidation.]
  Uhlí, rudy, geologický průzkum. Roč. 64, č. 3 (2016), s. 23-23 ISSN 1210-7697
  Institucionální podpora: RVO:68145535
  Klíčová slova: RD Jeseník * Zlaté hory mining ore * mining operations
  Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí

  Téma příspěvku zpracované autory je určitou retrospektivou jedné z dnes již historických etap hornictví ve zlatohorském rudním revíru, z větší části zaměřenou na budovu skipové věže těžní jámy, která zastávala stěžejní úlohu v dopravě rud z dolu na povrch. Doposud žádný historicky doložený úpadek těžby rud ve Zlatých Horách a přilehlém okolí neměl ve svém důsledku tak rozsáhlý dopad na topografii konkrétního území, jak je tomu dnes. Zahlazení následků a návrat krajiny postižené hornickou činností
  zpět přírodě je výrazem odpovědnosti moderního hornictví k životnímu prostředí.


  Topic post processed by authors is a retrospective of one of the now mining historical stages in the Zlaté Hory ore district, largely focused on building the tower main mining pit, which held a pivotal role in the transport of ore from the mine to the surface. So far, no historically documented decline of ore mining in the city of Zlaté Hory and surrounding area had the effect of such an extensive impact on the topography of a particular territory, as it is today. Rehabilitation and return to the consequences of land affected by mining operations back to nature is an expression of modern mining responsibility to the environment.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260744
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  UGN_0460722.pdf32.7 MBVydavatelský postprintpovolen