Počet záznamů: 1  

Rozmanité pohledy na čínskou slabiku

 1. 1.
  0460284 - OÚ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Třísková, Hana
  Rozmanité pohledy na čínskou slabiku.
  [Diverse views of Mandarin syllable structure.]
  Dálný východ. Roč. 5, č. 2 (2015), s. 62-92. ISSN 1805-1049
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: Mandarin Chinese * teaching L2 pronunciation * phonology * syllable structure
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek se zabývá strukturou čínské slabiky. Představuje rozličné způsoby její fonologické interpretace. Čínská slabika je nejčastěji prezentována prostřednictvím přepisové abecedy pinyin, jejíž fonologický přístup je zakořeně v tradiční čínské fonologii: dělí slabiku na iniciálu, finálu a tón. Avšak tato analýza není jediná možná, neboť tatáž fonetická materie může být fonologicky interpretována různými způsoby. Např. moderní model Onset-Rime založený na nelineárních fonologických přístupech západní fonologie vůbec nepracuje s jednotkou finála. Jiným příkladem je starý přepisový systém Zhuyin zimu, který nepracuje s hláskami. Článek se snaží ukázat, že analýza založená na konceptu Initial-Final přijatá v pinyinu není “pravdou od boha”, jakkoli je jednoznačně nejvhodnější pro jazykovou výuku.

  The paper deals with the structure of the Mandarin syllable. Various interpretations of its phonological make-up are introduced. The Mandarin syllable is commonly presented using the Hanyu Pinyin alphabet, whose phonological analysis of the syllable is rooted in traditional Chinese phonology (i.e. by dividing a syllable into three component parts: initial, final, and tone). However, this analysis is not the only possible one, as the same phonetic material may be phonologically interpreted in a variety of ways. For instance, the contemporary “Onset-Rime” model based on the non-linear approaches of Western phonology does not accept the traditional ‘final’ component at all. Another example is the old Zhuyin zimu system, which does not employ the concept of vowels and consonants, but implements different syllable components instead. The paper attempts to present manifold views on Mandarin syllable and its constituents, demonstrating that the Hanyu Pinyin analysis, which employs the “Initial-Final” model of syllables, is not ‘God’s truth’. However, the author confirms that when teaching Mandarin pronunciation to L2 students, Hanyu Pinyin represents the most appropriate tool.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260411

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.