Počet záznamů: 1  

Sekvestrace uhlíku smrkovým porostem (PICEA ABIES (L.) KARST.) v oblasti Drahanské vrchoviny

 1. 1. 0459397 - UEK-B 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Světlík, J. - Krejza, Jan - Menšík, L. - Pokorný, Radek - Mazal, P. - Kulhavý, J.
  Sekvestrace uhlíku smrkovým porostem (PICEA ABIES (L.) KARST.) v oblasti Drahanské vrchoviny.
  [Carbon sequestration into a spruce stand (PICEA ABIES (L.) KARST.) in the Drahanská vrchovina upland (Czech Republic).]
  Zprávy lesnického výzkumu. Roč. 61, č. 1 (2016), s. 42-53. ISSN 0322-9688
  Institucionální podpora: RVO:67179843
  Klíčová slova: carbon * sequestration * Norway spruce * above-and below-ground biomass * allometric relationships * biomass expansion factors * forest floor * soil * Drahanská vrchovina upland * Czech Republic
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Z výsledků sledování přírůstu a ukládání uhlíku do jednotlivých nadzemních i podzemních orgánů stromů v porostu, stejně tak i půdy (do 1m hloubky) vyplývá, že dospělý smrkový porost v oblasti Drahanské vrchoviny (s limitním množstvím ročního úhrnu srážek pro jeho zdárné odrůstání, tj. ca 600–700 mm.rok-1) je stále uložištěm atmosférického uhlíku (ca 3,2–4,3 t.ha-1.rok-1). Z hlediska proporcí mezi biomasou jednotlivých orgánů stromů v dospělé smrčině a v nich uloženém uhlíku připadá největší podíl na kmeny ca 70 %, pak kořeny ca 17 %, živé větve ca 9 %, jehličí ca 4 % a nejméně na mrtvé větve (do 1 % C). Celkem je uloženo v biomase stromů ca 61 % uhlíku, v půdě 39 %. Z toho je v půdě ca 19 % uhlíku uloženo v humusové vrstvě a zbylých 81 % v hloubce do 1 m.

  The three-year monitoring of the basal area increment showed an annual dynamic response of a carbon sequestration into the tree biomass. The destructive analysis of the nine sample trees created the data source for selection of the best model to estimate all fractions of the tree biomass. Since the beginning of investigation (i.e. in 2010), the total biomass of trees in the mature stand (age of 106 years) reached 462.7 t.ha-1, where 16.0 t.ha-1 (i.e. 3.4 %) accounts for needles, 42.9 t.ha-1 (i.e. 9.3 %) for branches, 1.8 t.ha-1 (i.e. 0.4 %) for dead branches, 323.9 t.ha-1 (i.e. 70.0 %) for stems, and 78.1 t.ha-1 (i.e. 16.9 %) for roots. Considering the different carbon content in the particular biomass fractions, the total carbon stock in trees amounted to 236.2 t.ha-1 (from that ca 83 % in above- and 17 % in below-ground), when 150.5 t.ha-1 of carbon is accumulated in the soil up to the depth of 1 m. The total amount of carbon annually sequestered into tree biomass reached 3.23 t.ha-1 during a “normal-like” year, whereas one year after the selection cut from below (even considerably dry year) trees sequestrated about 4.36 t.ha-1 of carbon. Therefore, investigated spruce forest stand performed still as a positive carbon storage despite of its age being close to the harvest time.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259592