Počet záznamů: 1  

Zpráva o stavu populací bolena dravého a sekavce podunajského v EVL – údolních nádržích.

 1. 1.
  0458807 - BC 2017 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Blabolil, Petr - Šmejkal, Marek - Bartoň, Daniel - Baran, Roman - Draštík, Vladislav - Jůza, Tomáš - Kočvara, Luboš - Koliada, Ievgen - Kolařík, T. - Matějíčková, Ivana - Prachař, Zdeněk - Sajdlová, Zuzana - Soukalová, Kateřina - Vebrová, Lucie - Vejřík, Lukáš - Kubečka, Jan
  Zpráva o stavu populací bolena dravého a sekavce podunajského v EVL – údolních nádržích..
  [The report on the asp and spined loach populations’ status in SCI – valley reservoirs.]
  České Budějovice: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2016. 50 s.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: fish community composition * population density * endangered species
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Cílem ichtyologického průzkumu bylo ohodnocení stavu reprodukčně aktivní populace bolena dravého (Leuciscus aspius) na evropsky významné lokalitě (EVL) Želivka (VD Švihov) a sekavce podunajského (Cobitis elongatoides) v EVL Nová Říše (VD Nová Říše).  The aim of the ichthyological survey was to assess the status of reproductively active population of asp (Leuciscus aspius) in the SCI (site of community importance) Želivka (Švihov Reservoir) and spined loach (Cobitis elongatoides) in the SCI Nová Říše (Nová Říše Reservoir).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0259037
   
Počet záznamů: 1