Počet záznamů: 1  

Sufix -ek v pomístních jménech v Čechách

 1. 1.
  0454616 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štěpán, Pavel
  Sufix -ek v pomístních jménech v Čechách.
  [The suffix -ek in Bohemian minor place names.]
  Naše řeč. Roč. 98, č. 1 (2015), s. 21-33. ISSN 0027-8203
  Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: minor place names * functions of suffixes * sufix -ek * suffixation
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Příspěvek podává analýzu různých funkcí sufixu -ek v pomístních jménech z území Čech. Jednotlivé typy formací jsou analyzovány, interpretovány a ilustrovány typickými příklady. Nejdůležitější závěr se týká funkce tohoto sufixu v pomístních jménech odvozených od apelativ; tato funkce není vždy deminutivní, jak se dosud uvádělo. V mnoha deapelativních pomístních jménech vyjadřuje sufix -ek relativní polohu pojmenovaného objektu nebo okolnosti s ním spojené. Článek rovněž rozšiřuje dosavadní znalosti o tvoření depropriálních pomístních jmen.

  The article provides an analysis of the various functions of the suffix -ek in minor place names (names of unsettled geographical objects) from the territory of Bohemia. The individual types of formation are analysed, interpreted, and illustrated by typical examples. The most important conclusion concerns the function of this suffix in minor place names derived from common nouns; this function is not always diminutive, as it has been stated up to now. In many names derived from common nouns, the suffix -ek expresses a relative position of the named object or certain circumstances connected with it. The article also expands the knowledge of names derived from proper names.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255267