Počet záznamů: 1  

Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních parametrů depozitářů a expozic

 1. 1.
  0450301 - ÚTAM 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štefcová, P. - Pech, M. - Kotyk, M. - Valach, Jaroslav - Juliš, Karel - Frankl, Jiří
  Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních parametrů depozitářů a expozic.
  [Unified modular system of remote on-line monitoring of environmental parameters of depositories and exhibitions.]
  Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce. Roč. 53, č. 1 (2015), s. 66-72. ISSN 1803-0386
  Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV027
  Klíčová slova: preventive conservation * cultural heritage * monitoring * indoor environment * sensor * collection items * transport
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  http://www.nm.cz/publikace/archiv.php?id=5&kcislu=1/2015

  Nové informační a komunikační technologie nabízí řadu nových možností v oblasti péče o fyzický stav předmětů kulturního dědictví. Předkládaný článek stručně představuje monitorovací systém vyvíjený při řešení konsorciálního projektu s názvem „Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních charakteristik depozitářů a expozic“, řešeného na pracovištích Národního muzea a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky v.v.i. v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity Ministerstva kultury České republiky. Speciální pozornost je věnována monitorování podmínek transportu sbírkových předmětů.

  Modern information and communication technology offers many new possibilities for the care of the physical condition of cultural heritage objects. This paper briefly presents the monitoring system developed during the research project of „Unified modular system of remote on-line monitoring of environmental parameters of depositories and expositions“, which is being developed at the offices of the National Museum and the Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i. as part of a program of applied research and the development of the national cultural identity of the Ministry of Culture of the Czech Republic. Special attention is paid to monitoring the conditions of the collection‘s items during transport.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0251646

   
   
Počet záznamů: 1