Počet záznamů: 1  

Ubi est finis huius libri deus scit: Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem

 1. 1.
  0447453 - FLU-F 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Florianová, Hana
  Tractatus de urinis Matouše Berana v kodexu Národní knihovny I F 35.
  [Tractatus de urinis of Matthaeus Beran in the Manuscript of the National library of Prague I F 35.]
  Ubi est finis huius libri deus scit: Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Praha: Scriptorium, 2015 - (Dragoun, M.; Doležalová, L.; Ebersonová, A.), s. 177-184. ISBN 978-80-88013-09-9
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LD13043
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: medieval medicin * Matthaeus Beran * medieval uroscopy
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Kapitola v knize rozebírá text zachovaný v díle Confundarius maior, souboru textů sepsaném r. 1431 Matoušem Beranem (dnes rukopis I F 35, uložený v Národní knihovně v Praze). Traktát nese název De urinis a popisuje metodu středověké uroskopie. Autorka tento traktát zkoumá v kontextu antických a středověkých textů o uroskopii a určuje některé jeho zdroje.

  The chapter in the book analyses a text preserved in the Confundarius maior, a miscellany written by Matthaeus Beran in 1431 (today cod. I F 35 of the National Library in Prague). The treatise bears a title De urinis and deals with the method of the medieval uroscopy. The author examines this tractate in the context of ancient and medieval texts concerning the uroscopy and determines some of its sources.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0249302