Počet záznamů: 1  

Dlouhodobé makroekonomické dopady kvality vzdělávacího systému a související mikroekonomické aspekty učitelských platů v České republice

 1. 1.
  0441235 - NHU-C 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Münich, Daniel - Straka, J. - Ondko, P.
  Dlouhodobé makroekonomické dopady kvality vzdělávacího systému a související mikroekonomické aspekty učitelských platů v České republice.
  [Long-term macroeconomic impacts of the educational system quality and related microeconomic aspects of teachers' salaries in the Czech Republic.]
  Praha: CERGE-EI, 2014. 72 s. ISBN 978-80-7344-294-1
  Institucionální podpora: PRVOUK-P23
  Klíčová slova: quality of education * salaries * macroeconomic impacts
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie

  Tato monografie objasňuje dlouhodobé vztahy mezi úrovní vzdělanosti obyvatel a hospodářským růstem země na základě kvantifikovaných scénářů a projekcí. Pokud by se např. kognitivní dovednosti českých žáků podařilo dotáhnout na úroveň Finska, dodatečný HDP by byl 707 % dnešního HDP. Zlepšení úrovně vzdělanosti determinuje kvalita učitelů. Na mikroekonomické úrovni na základě mzdových ukazatelů dokládáme velmi nízkou platovou atraktivnost učitelské profese na základních a středních školách v ČR.

  The monograph explains long-term relations between an education level of inhabitans and economic growth of a country on the basis of qualified scenarios and projections. If the cognitive skills of Czech pupils were the same as in Finland, the additional GDP would be 707 % of current HDP. Improvement of the level of education is determined by the quality of teachers. At the microeconomic level on the basis of wage indicators we substantiate a very low wage atractivity of teachers´ profesion at primary and high schools.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244262

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.