Počet záznamů: 1  

Předběžné výsledky záchranného výzkumu SZ úseku opevnění akropole raně středověkého mocenského centra Mikulčice-Valy

 1. 1.
  0440884 - ARÚB 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Mazuch, Marian
  Předběžné výsledky záchranného výzkumu SZ úseku opevnění akropole raně středověkého mocenského centra Mikulčice-Valy.
  [Preliminary results of the rescue excavation in the NW acropolis fortification section of the Mikulčice-Valy early medieval power center.]
  Přehled výzkumů. Roč. 54, č. 2 (2013), s. 25-44. ISSN 1211-7250
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP405/11/2258
  Klíčová slova: Early Middle Ages * Great Moravia * Mikulčice * fortification * wooden structures * defensive wall * rampart
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Autor představuje předběžné výsledky výzkumu fortifikace mikulčické akropole v prostoru II. kostela. V případě hradby jde typově o největší stavební dílo Mojmírovců. Důležitost tohoto konkrétního opevnění spočívá v tom, že jde o hradbu hlavního areálu předního velkomoravského mocenského centra, která chránila mj. množství sakrálních staveb a okrsek s jediným skutečně doloženým kamenným palácem velkomoravského panovníka. Velkomoravská hradba sestává z přední kamenné zdi a dřevo-jílového jádra, vpředu doplněna o tzv. spodní kamennou konstrukci, opatřenou z vnější strany víceřadou palisádou. Tato spodní předsunutá kamenná konstrukce je umístěna před, ale částečně místně i pod základem vlastní hradby. Její funkce měla nejspíše několik rovin - předně zpevňovala hradbu z důvodu značných vertikálních tlaků vlastní hradby (čelní zeď je postavena na navážce), zvětšovala šířku celého obranného prvku, a čelní řady kůlů také v neposlední řadě představovaly, vedle nelehko překonávatelné první překážky při zdolávání hradby, spolu s nakupenými kameny možnou ochranu proti vodní erozi, způsobované bezprostřední blízkého tehdejšího koryta řeky Moravy. Na základě stratigrafie nového výzkumu byla též odmítnuta dříve vícekrát publikovaná teze o údajném předvelkomoravském stáří spodní konstrukce s kůly. V závěru jsou nastíněny hlavní okruhy otázek, které bude třeba v souvislosti s mikulčickou hradbou v budoucnu řešit.

  The author presents the preliminary results of the excavation of the Mikulčice acropolis fortification near Church II. The rampart is the largest such structure built by the Mojmír dynasty. The importance of this particular fortification lies in the fact that it is the rampart of the main area of one of the top Great Moravian centers of power that protected, among other things, a number of religious buildings and a district with the only properly documented stone palace of a Great Moravian ruler. Great Moravian rampart is composed of a stone face wall, clay-wood core strengthened by grates and a stone substructure ringed by stake palisades, in front of, and in some places partially under, the face wall. The substructure’s role was most likely to bear the face wall’s weight and to strengthen the artificial slope under it against water erosion by the nearby river. The conclusion poses the main issues and unknowns that remain to be discovered and answered about the Mikulčice fortification.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243975

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.