Počet záznamů: 1  

Eduard Albert (1841–1900). Český intelektuál ve Vídni

 1. 1.
  0440550 - MÚA 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kokešová, Helena
  Eduard Albert (1841–1900). Český intelektuál ve Vídni.
  [Eduard Albert (1841–1900). Czech intellectual at Vienna.]
  Praha: Vyšehrad, 2014. 319 s. Velké postavy českých dějin, 17. ISBN 978-80-7429-472-3
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: Albert, Eduard * biography * political history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Kniha se zabývá Eduardem Albertem (1841–1900), významnou osobností českého a rakouského vědeckého, kulturního, ale i politického života konce 19. století. Výzkum se prioritně soustředil na nepříliš prozkoumané oblasti Albertova života, tedy na jeho soukromí a politickou činnost. Moje stěžejní otázka byla: Jakou roli hrál muž, který ve Vídni dosáhl oslnivé profesní kariéry a získal i odpovídající společenské postavení, v českém politickém životě? Ačkoli se otevřenému angažování v politice bránil, zcela stranou stát nedokázal. Na konkrétním příkladě Albertových vztahů ke skupině realistů ukazuji, že Albert byl člověkem živě se zajímajícím o soudobé politické dění, že nebyl pouze pasivním pozorovatelem, ale mnohdy aktivně zasahoval do české politiky. Dalším tématem mého zájmu byl Albertův postoj k České akademii věd a umění.

  The book focuses on Eduard Albert (1841–1900), who was a significant figure in Czech and Austrian scientific, cultural, as well as political circles at the end of the 19th century. I concentrated my research primarily on the relatively unknown aspects of Albert’s life, i.e. his private life and political activities. My fundamental question was: what kind of role did a man, whose professional career and social status in Vienna reached brilliant heights, play in Czech political life? Although he initially resisted openly engaging in politics, he found he could not stand completely on the sidelines. Albert’s relationship to the Realist group reveals that Albert was vitally interested in contemporary political events. He was no mere passive observer – he often actively interfered in Czech politics. Another topic I focused on was Albert’s attitude toward the Czech Academy of Sciences and Arts.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243646

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.