Počet záznamů: 1  

Staročeské lexémy nemoc, neduh a nedostatek – jejich sémantická a gramatická charakteristika

 1. 1.
  0440490 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Černá, Alena M.
  Staročeské lexémy nemoc, neduh a nedostatek – jejich sémantická a gramatická charakteristika.
  [Old Czech lexemes nemoc (disease), neduh (ailment), and nedostatek (deficiency) – semantic and grammatical characteristics.]
  Korpus - gramatika - axiologie. Roč. 5, č. 10 (2014), s. 8-22. ISSN 1804-137X
  Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Old Czech * diachronic corpus * collocation * medical terminology
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  V současné češtině se pro obecné označení nemoci nejčastěji užívají výrazy nemoc, neduh a choroba. Nemoc a neduh jsou součástí češtiny od nejstarších dob, výraz choroba pochází z doby národního obrození. Ve staré češtině je třetím nejužívanějším lexémem nedostatek. Materiálovou základu pro analýzu staročeských lexémů tvoří staročeská textová banka (staročeský korpus), která je dostupná z Vokabuláře webového (http://vokabular.ujc.cas.cz). Zvláštní pozornost je věnována kolokacím těchto lexémů, zejména kolokacím terminologickým (lékařským), případně těm, z nichž terminologické kolokace mohou vzniknout. Nejvíce frekventované jsou kolokace se vzorci S + Adj; S + předložka v, na, po + Slok; S + Sgen a S + ot + Sgen. Do největšího počtu syntaktických vzorců vstupuje lexém nemoc, méně se vyskytuje neduh a nejméně nedostatek. Kolokační třídy prezentuje především pojmenování nemocné části těla (nemoc hlavní, nemoc v hlavě, nemoc hlavy). Další význačnou kolokační třídou jsou pojmenování původce nemoci – kolokace se realizují ve vzorci S + Adj (nemoc horká) či S + Sgen s předložkou (nemoc ot horkosti). Analýza potvrzuje, že ve staročeském i novočeském lexiku je výraz nemoc z lexémů obecně vyjadřujících nezdraví zakotven nejpevněji.

  Disease in its generalis in contemporary Czech most frequently denoted by lexemes nemoc, neduh, and choroba (illness). Nemoc and neduh have been part ofthe Czech lexis since the earliest periods; the expression choroba has its origins in the National Revival era. In Old Czech, the third most frequent lexeme is nedostatek. The material base for Old Czech lexemes analysis comes from the Old Czech text database (Old Czech Corpus) accessible in the Vokabulář webový application (http://vokabular.ujc.cas.cz). Special attention is paid to collocations of these lexemes, terminological (medical) collocations in particular, or to expressions with a potential to enter into this type of collocations. The most frequent collocation patterns are N + Adj; N + preposition v (in), na (on), po (on) + Nloc; N + Ngen and N + ot (caused by) + Ngen. The lexeme present in the greatest number of syntactic patterns is nemoc, then comes neduh, and finally nedostatek with the smallest collocational potential. Collocation categories are distinguished above all by denoting the ailing body part (e.g. head: nemoc hlavní, nemoc v hlavě, nemoc hlavy). Another category involves denotation of the disease origins (e.g. heat), following the N + Adj (nemoc horká) or N + Ngen with a preposition (nemoc ot horkosti). The analysis confirms that the expression nemoc, referring to non-health in general, is within both Old and Modern Czech lexis the one most firmly embedded.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243607

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.