Počet záznamů: 1  

Poutník ze Země východní. Úvod do problematiky obsidiánové štípané industrie v Čechách

 1. 1.
  0439948 - ARÚ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Burgert, Pavel
  Poutník ze Země východní. Úvod do problematiky obsidiánové štípané industrie v Čechách.
  [Wayfarer from the East. The introduction to issues of obsidian chipped industry in Bohemia.]
  Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie. Roč. 16, prosinec (2014), s. 25-28. ISSN 1213-1628
  Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV032
  Klíčová slova: Neolithic * obsidian * raw materials
  Obor OECD: Archaeology

  Předložená stať představuje dosud málo probádaný fenomén obsidiánové štípané industrie v pravěku Čech. Obsidián se v českém prostředí prozatím prokazatelně koncentruje v prostoru severovýchodních Čech. Jeho využívání je prokázáno od pozdního paleolitu/mezolitu po kulturu zvoncovitých pohárů, přísun suroviny však kulminuje v období mladšího stupně kultury s vypíchanou keramikou (STK IV). Nejbohatší soubory z tohoto období pocházejí ze sídlišť v Plotištích nad Labem a ve Smiřicích, odkud pochází dohromady okolo sto dvaceti artefaktů. Na obou lokalitách byly nalezeny jak dekortikační úštěpy, tak drobné šupinky suroviny, které svědčí o tom, že na sídlištích byla zpracovávána přinesená surovina v podobě hlíz.

  The paper presents a so far little researched phenomenon of obsidian chipped stone industry in the Bohemian prehistory. In the Bohemian region the obsidian clearly concentrates in the area of NE Bohemia. Its usage is proven from the Late Paleolithic/Mesolithic until the Bell Beaker Culture. However, the input of the raw material culminated during the later phase of the Stroked Pottery Culture (STK IV). The most numerous assemblages from this period come from the settlement sites of Plotiště nad Labem and Smiřice, from where there are in total about 120 artefacts. On both sites there were found both decortication flakes and small pieces of debitage of the raw material, which show the processing of the imported raw material nodules on the settlement sites.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243134

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.