Počet záznamů: 1  

Právní úprava zpřístupňující informace orgánů veřejné správy ČR a EU elektronickou cestou a formou open data

 1. 1.
  0439332 - ÚVGZ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kolman, Jiří
  Právní úprava zpřístupňující informace orgánů veřejné správy ČR a EU elektronickou cestou a formou open data.
  [Legislation providing by Open Data form and by electronic means access to information of public Czech and EU service.]
  Revue pro právo a technologie. Roč. 5, č. 10 (2014), s. 23-45. ISSN 1804-5383
  Institucionální podpora: RVO:67179843
  Klíčová slova: freedom of information * open data * electronic Access * Czech public service * institutions of the European union * regulation (EC) No 1049/2001 regarding public acces to EP * council and commission documents
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  https://journals.muni.cz/revue/issue/viewFile/245/pdf_8

  Příspěvek se zabývá problematikou zpřístupňování informací institucemi Evropské unie elektronickou cestou a formou Open Data. Tato otázka je v některých aspektech konfrontována s aplikační praxí členských zemí EU (hlavně ČR). Jak unijní, tak národní právní úpravy vychází z obdobných idejí právního státu a odvolávají se mimo jiné na stejné dokumenty Rady Evropy. Přes tyto okolnosti můžeme vidět patrné odlišnosti, jak v právní úpravě samotné (tj. hlavně v Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise a v českém Zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), tak i aplikační praxe se liší. Komparace právních úprav a aplikační praxe tak přináší inspirující a užitečné postřehy de lege ferenda.

  The article focuses on Open Data form and the electronic means providing access to the information of Czech and EU public institutions. Both legislations are derived from similar ideas of state of law and documents of Council of Europe. Even though we can see apparent differences either in legislation itself (mainly in Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents and Czech The Act No.106/1999 Coll. on Free Access to Information) either in application of these legislative acts. Comparison of the both legal acts and legal practise thus brings inspiration and useful hints de lege ferenda.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242627

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.