Počet záznamů: 1  

Cities and their spaces. Concepts and their use in Europe

 1. 1.
  0439216 - FLÚ 2015 RIV DE ger M - Část monografie knihy
  Musílek, Martin
  Stadtbevölkerung und Raum. Die soziale und räumliche Veränderung der Prager Altstadt im 14. Jahrhundert.
  [Urban population and space. The social and spatial variation of Prague's Old Town in the 14th century.]
  Cities and their spaces. Concepts and their use in Europe. Köln: Böhlau Verlag, 2014 - (Pauly, M.; Scheutz, M.), s. 273-287. Städteforschung. Veröffentlichungen des Instituts für Vergleichende Städtegeschichte in Münster. Reihe A. Darstellungen, 88. ISBN 978-3-412-22127-0
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP405/11/1982
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Prague * Old Town Prague * the court book * urban elites * topography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Soudní kniha s trhovými zápisy (Stadarchiv Prag, Manuscript Nummer 987), která byla vedena mezi lety 1351-1367, zachycuje v relativně krátkém časovém období 16 let dynamické proměny městské společnosti. Velice časté prodeje nemovitostí i v prestižních městských částech Starého Města pražského svědčí podobně jako v některých polských městech o nepříliš pevném vztahu většiny měšťanů k jejich rodnému domu. Co však lze považovat za závažnější pro společenský a hospodářský vývoj města, časté prodeje domů dávaly lidem všech sociálních vrstev možnost pronikat do atraktivnějších či řemeslně specializovaných částí města. Podobně nabízely příležitost také do města nově příchozím měšťanům, kteří si mohli ve městě zakoupit dům, přijmout městské právo a stát se tak po právní stránce plnohodnotnými členy městské komunity. Zápisy soudní knihy také dokládají, že mocenské změny ve složení městských rad kolem roku 1350, kdy příslušníci městských elit byli po panovníkově zásahu nahrazeni příslušníky středních vrstev městské společnosti, byly podloženy také majetkovými a společenskými přesuny. O tom, že v případě zachycených změn se nejednalo o určitý stav, ale vývojový trend, svědčí skutečnost, že na počátku 15. století již mezi majiteli domů řemeslníci výrazně převládali. Jednou z hlavních příčin tohoto trendu je všeobecně známý fakt, že vrchní vrstva městského obyvatelstva nebyla homogenní. Některé rody vymíraly, jiné společensky a majetkově upadaly, některé odcházely na venkov.

  The court book with the order entries (Prague City Archives, Manuscript No. 987), that was managed between 1351 and 1367, records the dynamic change of urban society within a relatively short period of 16 years. House sales in prestigious quarters of the Old Town of Prague, which were quite frequent during this time, bear witness to a loose connection of the majority of the inhabitants with their birth house, similar to the case of several Polish cities. However, from the perspective of the social and economic development of the city, it is of greater importance that the frequent house sales offered representatives from all social stratums of urban society the opportunity to advance in the attractive and craft specialized quarters of the city. Moreover, newcomers also had the possibility to buy a house in the city and accept the municipal law, which further meant that they could become full members of the urban community. Due to the entries in the court book, a change of power in the composition of the city councils around 1350 can easily be verified. At the time, the urban elites were replaced by members of the middle class through the intervention of the monarch, whereby this change was also accompanied by ownership and social changes. This was not a momentary state, but rather a developing trend, proven by the fact that, in the early 15th century, the clear majority of the house owners were craftsmen. One of the main causes of this trend was the missing homogeneity of the upper class of the urban population. Some families died out, others lost their assets or moved to the countryside.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242522

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.