Počet záznamů: 1  

Estrogeny v povrchových vodách - zdroje, koncentrace, detekce

 1. 1.
  0439004 - BÚ 2015 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Maršálek, Blahoslav - Sadílek, Jan - Maršálková, Eliška - Endo, Valentina - Godoy Alonso, Paula
  Estrogeny v povrchových vodách - zdroje, koncentrace, detekce.
  [Estrogens in surface waters - sources, concentration, detection.]
  Vodárenská biologie 2014, 5.-6. února 2014. Pardubice - Semtín: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r. o, 2014 - (Říhová Ambrožová, J.), s. 67-73. ISBN 978-80-86832-78-4.
  [Vodárenská biologie 2014. Praha (CZ), 05.02.2014-06.02.2014]
  Grant CEP: GA MPO FR-TI3/196; GA MPO FR-TI3/778
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: estrogenity * surface water pollution * detection methods * endocrine didsruptors
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika

  Estrogeny v povrchových vodách se staly tématem, které je bez znalosti souvislostí pro neodborníky málo přehledné. V prvé řadě nelze zaměňovat estrogeny v povrchových vodách za endokrinní disruptory (ED), které jsou nadřazený pojem (zahrnují jak estrogeny, tak například androgeny). Látky s estrogenní aktivitou v povrchových vodách nejsou svým původem pouze antikoncepční přípravky, jak je mnohdy zjednodušováno, naopak jde o širokou skupinu látek jako například toxické kovy, pesticidy, farmaka, PCB apod. Kromě výše zmíněných látek mají estrogenní aktivitu také přírodně syntetizované látky (např. fytoestrogeny).Tyto látky se v povrchových vodách zatím vůbec neanalyzují. Výjimku tvoří ojedinělé studie fytoestrogenů, ikdyž lze předpokládat, že fykoestrogeny produkované řasami a sinicemi mohou být produkovány ve vodních ekosystémech v ekotoxikologicky relevantních koncentracích. Estrogeny lze detekovat ve vodách, sedimentech a vodních organismech pomocí instrumentálních analytických metod (LC-MS/MS), dále například pomocí ELISA, nebo pomocí biotestů, které detekuji také tzv. potenciální estrogeny ( lze prokázat vazbu na některý z receptorů, ale efekty zatím nebyly prokázány v živém organismu. Při interpretacích a srovnávání výsledků musíme vždy zohlednit metodu detekce, protože každá má své výhody a nevýhody. Instrumentální metody jsou zaměřeny jen na vybrané estrogeny, takže některé studie udávají nepřítomnost estrogenů. Naopak biotesty ukazují sumu látek s estrogenní aktivitou.přičemž výsledek je ještě ovlivněn přítomnosti antiestrogenních látek. Proto důrazně doporučujeme věnovat při srovnávání a interpretaci dat z různých zdrojů velkou pozornost metodě odběru vzorků a především metodě analýzy estrogenů s uvedením detekčního limitu.

  Estrogenity in the surface water become to be a topic, where the orientation for not educated people should be difficult. At first, estrogens in the surface water cannot be substituted by the expressionenndocrine disrupting compounds (ED) what is more wide term (including estrogenity and e.g. androgenity). Compounds with estrogenic activity detected in surface waters are not only the contraceptive pills as is somewhere simplified, but it is a wide spectrum of compounds like PCB, heavy metals, pharmacs, pesticides etc. Moreover – estrogenic activity display also naturally synthetized compounds by plants (phytoestrogens), fungi (mycoestrogens), or by algae and cyanobacteria (phycoestrogens). These compounds are not analysed in the surface water yet. Exception is some rare analyses of phytoestrogens, we presume, that phycoestrogens can be produced in aquatic ecosystem in ecotoxicologically relevant concentrations. Estrogens can be detected in the water, sediments or in the aquatic biota by instrumental analyses (LC-MS/MS), or by ELISA, or e.g. by bioassays, which can detect also so called potential estrogens ( are able to bind to some of estrogen receptors, but effects in vivo were not proved yet). In the case of the comparison, or the interpretation of results from different sources we must consider the used detection method. Instrumental analyses are dedicated to selected compounds.. Bioassays represent the sum of compounds with (with proved, or potential) estrogenic activity. That is why we strongly recommend to pay an attention on the methods of sampling and analyse in the case of interpretation and comparison of estrogenity results from different resources. In the case of literature data usingincomparable methods or high detection limit we recommend the high carefulness. Where it is possible we recommend the combination of instrumental analyse with in vitro bioassays for detection of estrogenity in surface waters.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242329

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.