Počet záznamů: 1  

Romantika jako epistemologická alternativa otevřená Kantovou Kritikou soudnosti

 1. 1.
  0438767 - SOÚ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ďurďovič, Martin
  Romantika jako epistemologická alternativa otevřená Kantovou Kritikou soudnosti.
  [Romanticisms as an Epistemological Alternative Introduced by Kant’s Critique of Judgement.]
  Teorie vědy. Roč. 36, č. 3 (2014), s. 259-281. ISSN 1210-0250. E-ISSN 1804-6347
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: epistemology * German romanticism * philosophy of arts * teleology * aesthetics
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/article/view/244/281

  Cílem článku je ukázat, že německá raná romantika, která položila filozofické základy romantického hnutí, nebere příklon k subjektivitě prožívání jako odklon od poznání, nýbrž jako jiný způsob poznání. Romantická niternost nachází svůj protějšek ve zkušenosti světa, jemuž umění dokáže propůjčit hlubší význam než racionální filozofie a věda. Tento nový pohled na poznání je romantiky použit jak na výklad přírody, tak duchovní lidské skutečnosti. Článek upozorňuje na to, že vedle dědictví spinozismu měla romantická epistemologie důležitý zdroj v některých úvahách Kantovy Kritiky soudnosti. Tato vazba je sledována zvláště na příkladu filozofie umění F. W. J. Schellinga. Argumentace článku je rozvinuta v kritické konfrontaci se subjektivistickou interpretací romantiky H.-G. Gadamera, čímž se ozřejmuje její širší epistemologický dosah i aktuálnost. Návaznost německých romantiků na Kantovu Kritiku soudnosti se spíše než tendencí k subjektivizaci estetiky projevovala ve snaze o estetizaci poznání.

  The aim of the article is to show how German romanticism, which laid the philosophical foundations for the Romantic Movement, understood the shift toward lived subjectivity not as a deviation from knowledge, but as another form of knowledge. Romantic inwardness finds its counterpart in the experience of the world, which is granted deeper meaning by art than it is by rational philosophy or science. This new view of knowledge is applied to both nature and human spiritual reality. The article notes that, besides the legacy of Spinozism, another importance source of romantic epistemology was the thoughts Kant put forth in his Critique of Judgement. This link is traced in particular in the philosophy of art of F. W. J. Schelling. At the same time, the article pursues a line of argument that critically confronts the subjectivistic interpretation of romanticism espoused by H.-G. Gadamer, what unveils the epistemological reach and current relevance of the topic. The German romantics’ embrace of Kant’s Critique of Judgement is manifested not so much in a tendency to subjectivize aesthetics as in their attempt to aestheticize the knowledge.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242132

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.